– Vi er positive til umelde besøk, men som eg sa på telefonen, blir dette oppfatta som skremmande for enkelte tilsette, med kystvakt, uniform og 0 varsling på førehand.

Det skreiv regiondirektøren i Mowi region Midt, Olaf Skjærvik, i ein e-post til Mattilsynet i førre veke.

Der bad han om å få varsling før dei såkalla umelde besøka.

– Ver bevisst på dialog

– Får vi til ein god dialog og at det blir varsla i framkant, og dessutan at biosikkerheit er 100 prosent varetatt, så er dette veldig bra.