Mandag 9. mai klokken ett møttes Fellesforbundet og Sjømat Norge for å starte forhandlingene på Havbruksoverenskomsten.

Fellesforbundet går til forhandlingene om Havbruksoverenskomsten med krav om blant annet økt kjøpekraft, bedre arbeidsvilkår og tydeligere bestemmelser i overenskomsten, skriver Fellesforbundet på sine nettsider.

– Hovedkravene våre går i hovedsak på å få tydeligere bestemmelser på arbeidstid, likestilling og HMS og økt kjøpekraft for våre medlemmer, uttaler forhandlingsleder og forbundssekretær Kine Asper Vistnes på Fellesforbundet sine nettsider.

Nytt nyhetsbrev!
Nå kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt om Arbeidsliv, og få journalist Joar Vatlestad sine nyhetsbrev rett i innboksen annenhver uke.

– Et risikofylt yrke

Fellesforbundet skriver at de gjennom årets forhandlinger vil forhandle om krav som kan sikre en mer levedyktig og fremtidsrettet havbruksnæring, med tydelige og gode arbeidstidsbestemmelser og økt fokus på HMS.

De mener dette vil være viktig for bransjens utvikling, rekruttering og teknologiske utvikling.

Forhandlingsleder og forbundssekretær i Fellesforbundet, Kine Asper Vistnes, sier kravene hovedsakelig går på arbeidstid, likestilling, HMS og økt kjøpekraft. Foto: John Trygve Tollefsen/Fellesforbundet

– Havbruk er et risikofylt yrke der våre medlemmer har et stort ansvar i sin arbeidshverdag. De ansatte håndterer levende produksjonsdyr, store verdier og avansert teknologisk utstyr. Utviklingen i næringen går raskt på mange områder, så vi må passe på at kompetanseutvikling, arbeidsvilkår og HMS henger med, uttaler Vistnes.

– Skal være trygge og friske på jobb

En overenskomst som har gode verktøy for å redusere risiko og fare for ulykker står høyt blir pekt på som viktig.

– Våre medlemmer skal være trygge og friske på jobb, og ha gode verktøy i overenskomsten for å ivareta dette, samtidig som også produksjonen ivaretas på en god og effektiv måte. Det er de stolte ansatte som hver dag bidrar til de gode resultatene i næringen, og de engasjerer seg sterkt for å forbedre sine vilkår også i dette tariffoppgjøret, uttaler Vistnes.

Havbruksoverenskomsten er en overenskomst mellom Fellesforbundet (LO) og Sjømat Norge (NHO), og omfatter ansatte som utfører arbeid innen havbruk. Dette inkluderer eksempelvis oppdrett av fisk, skalldyr, sjø- og landanlegg og fryseri når dette er en del av den stedlige virksomhet, eller annen tilliggende virksomhet i forbindelse med hovedproduktet.

Totalt 2750 av Fellesforbundets medlemmer er omfattet av Havbruksoverenskomsten.