De plutselige og uventede krisene som inkluderer naturkatastrofer, pandemier og krig er en type kriser som dessverre har vært hverdagen til mange i verden over flere tiår.

Det er ikke noe nytt, men vi har vært skånet for de verste konsekvensene av disse krisene her i landet. Når vi opplever en dramatisk hendelse som krigen mellom Ukraina og Russland, er det bare et tidsspørsmål før dette påvirker oss alle i en eller annen grad.

Mens media jager de siste oppdateringer 24/7, erfarer flere og flere at situasjonen blir mer alvorlig og usikker for hver dag som går. Det kan også bety at mange av våre arbeidstakere opplever dette som en utfordring både personlig og som ansatt.

Gjesteskribent arbeidsliv: Kathleen Offman Mathisen

Intrafish og Fiskeribladet sine gjesteskribenter skriver om temaer innen arbeidsliv. Denne uken er det Kathleen Offman Mathisen som skriver. Hun er HR-sjef i Grieg Seafood ASA, der hun også har det globale ansvaret for HMS og internkommunikasjon.

Hvordan skal vi da motivere og skape vekst samtidig som vi forholder oss til det som skjer i Europa? Hvor langt går vårt moralske og etiske ansvar, og hva med vårt etiske kompass – hvordan skal vi klare å navigere på en slik måte at vi ikke fremstår som kalde og kyniske ovenfor egne ansatte og samfunnet?

Mange bedrifter er i gang med innsamlinger både gjennom direkte hjelp og gjennom frivillige organisasjoner. Vi diskuterer ikke lenger om vi skal hjelpe, men heller hvordan vi kan hjelpe og hva vi kan gjøre så raskt som mulig.

Lytter mer til andre enn å snakke selv

Pandemien har lært oss mye om samhandling, men den har også satt dype spor etter seg som mange fremdeles sliter med å komme seg igjennom. Mange er trette og lei av alle restriksjoner, påbud og endringene som har vært vår hverdag de siste to årene. Mange så for seg en form for normalisering etter hvert som samfunnet åpnet opp igjen.

Jeg tror at mye av grunnen til at dette treffer oss alle er at det handler om brudd på de grunnleggende menneskerettighetene. Rettigheter vi tar for gitt her i Norge og rettigheter som gir borgere i et land beskyttelse og retten til liv og sikkerhet. Det handler om uskyldige barns fremtid og det handler ikke minst om hva vi selv bidrar med i en slik situasjon.

Det har aldri vært viktigere å fremstå som sterke og motstandsdyktige mot det som truer verdensfreden og fremtiden vår. De har aldri vært viktigere å stå samlet på tvers av landegrenser og det har aldri vært viktigere å agere raskt. Det er nå vi må vise lederskap i samfunnet og skape forutsigbarhet i en ustabil verden. Vi må bli gode på situasjonsbestemt ledelse.

Når ansatte ikke drives av økonomiske incentiver, er det viktig å lytte til stemmene i egen organisasjon. Godt lederskap kjennetegnes ved at man lytter mer til andre enn å snakke selv. Man står støtt i vanskelige situasjoner med høy integritet. Trør du feil her risikere du en kraftig skrape i lakken, noe som kan ta lang tid å reparere.

Rettferdighet, handling og besluttsomhet trumfer høyt på listen over de egenskaper man krever å se fra selskaper i disse tider. Det betyr at det utøves et enormt press for å oppnå handling og endring gjennom våre nasjonale myndigheter, bransjer, organisasjoner, selskaper og enkeltindivider.

Verktøy fra kriseledelse er et godt utgangspunkt

Å ta i bruk verktøy fra kriseledelse er et godt utgangspunkt når vi må forholde oss til en ny verdensomfattende risiko. For en arbeidsgiver handler det om at selskapet må iverksette de rette tiltakene for å sikre korrekt håndtering av krisen. Dette krever at vi har en god plan for hva vi skal gjøre før, under og etter krisen og at vi i mer eller mindre grad bruker disse fem stegene som gode veiledere:

  1. Identifiser at det er et problem og erkjenn at dette påvirker oss alle i en eller annen grad. Hva betyr det for oss som selskap og hvilke konsekvenser vil det ha for ansatte, drift og økonomi? Ta hensyn til både de kortsiktige og langvarige konsekvensene som kan oppstå.
  2. Håndter situasjonen på best mulige måte og sett det menneskelige fokuset først. Få et overblikk og snakk åpent med dine ansatte. Måten du håndterer en situasjon på er det du blir målt på i ettertid. Håndterer du det dårlig går det ut over respekten du som leder har opparbeidet deg, troverdigheten din og noen ganger også omdømmet ditt. Samhold handler om at vi samles rundt noe felles. Vårt formål er å produsere mat. Det må vi gjøre uavhengig av hva som skjer i verden. Det måtte vi gjøre under pandemien og det vil vi fortsette med fremover også, til tross for det som skjer i vår globale verden.
  3. Kommuniser i tide, ingenting er så kjipt som å lese i media det man selv burde ha kommunisert internt. Det er også bedre å si at ting er vanskelig og at vi ikke vet hvordan vi skal løse situasjonen enn å vente for lenge med et budskap. Husk at informasjon er ferskvare og går ut på dato ila av kort tid.
  4. Vær forberedt på ulike scenarioer også det utenkelige. Situasjoner kan fort eskalere til noe som få dager tidligere var utenkelig. I bunn og grunn så handler dette om mennesker. Det handler om hvordan vi fungerer alene, sammen og under press. Det handler om forståelse eller sågar mangel på forståelse og det handler om perspektiver. Vi har ulikt syn på rett og galt. Vår virkelighetsoppfatning er basert på hva vi har lært, tilgang til informasjon og hvor vi vokste opp.
  5. Lær av hver erfaring. Enhver ny utfordring gir oss ny kunnskap og læring. Det er viktig å ta meg seg de negative erfaringene slike situasjoner gir oss. Det er det jeg selv definerer som uønsket kompetanse. Vi får erfaring rundt en bestemt type situasjoner vi helst ville vært foruten. Erfaringen den gir oss gjør oss derimot i stand til å håndtere dette på en bedre måte neste gang.

Vi går uansett inn i en periode vi ikke vet utfallet av ennå. Det betyr at må forberede oss på å ta imot de flyktningene som kommer med respekt. Mange vil også bli her over lang tid, og da handler det også om å forsøke å inkludere de i arbeidslivet der det er mulig. Kompetansen og potensialet i de som kommer hit er vårt felles ansvar.

Det er noe av det situasjonsbestemt ledelse handler om, det at ulike situasjoner skaper ulike utgangspunkt for ledelse. La oss sørge for at vi alltid leder på en måte som respekterer de grunnleggende menneskerettigheter både nasjonalt og internasjonalt. La oss tilby trygghet til de som kommer og la oss sørge for å vise oss fra vår mest humane side når det stormer som verst.