Norconsult i Bergen har nylig ansatt Odd-Steffen Garvik som forretningsutvikler akvakultur og Tor-Arne Helle som prosjektleder akvakultur, skriver selskapet i en pressemelding.

Stort fokus på eksponerte anlegg, lukkede anlegg i sjø samt postsmolt og matfisk-anlegg på land har gitt Norconsult vekst i oppdrag. Det siste året har selskapet ansatt flere ressurser med lang erfaring fra akvakulturnæringen.

Tor-Arne Helle er akvakulturingeniør og sivilingeniør innen risikostyring, og har bred erfaring innen akvakultur, skriver selskapet i pressemeldingen. Han har jobbet i Fiskeridirektoratet, i oppdrettsnæringen, vært involvert i landbasert oppdrett, bygging av landanlegg, og vært rådgiver med kompetanse innen sertifiseringstester, oppdrettsteknisk regelverk, søknader og produksjon av fisk.

– I mitt arbeid blir jeg motivert av å utvikle havbruk til en fremtidsrettet næring og lære nye ting hver dag. I Norconsult gleder jeg meg til å bli del av et flott fagmiljø som er stolt av jobben og våre leveranser, sier Helle i pressemeldingen.

– Langsiktig strategi

Odd-Steffen Garvik er ingeniør i maskinteknikk, prosessteknikk og rørkonstruksjon og har tatt fag innen akvakultur. Han erfaring fra store deler av næringen, som røkter, driftsleder, daglig leder og styrerepresentant i fiskeoppdrett, slakteri og serviceselskap. Garvik har i en årrekke vært tilknyttet utstyrsleverandører til næringen, både på konstruksjons-, service- og markedssiden. Han har en sammensatt kompetanse på produksjon av fisk, fra rogn til marked, samt utvikling, konstruksjon, tilpassing og installasjon av utstyr til akvakultur på både sjø og land.

– Akvakultur er en fantastisk effektiv måte å produsere mat til jordas befolkning. Gjennom å være en del av Norconsults akvasatsing, med miljøeffektive løsninger og fiskevelferd, skal vi være den foretrukne samarbeidspartner med bred fagkompetanse på nær alle deler av denne næringen, sier Odd-Steffen Garvik.

– Ansettelsene av Helle og Garvik i Bergen er en del av Norconsults langsiktige strategi innen akvakultur. Med deres bakgrunn og kompetanse utfyller de et behov, og de har et sterkt ønske om å styrke den innsatsen som gjøres fra Bergenskontoret og i Region Vest, sier markedssjef for akvakultur i Norconsult, Bart Kriens, i pressemeldingen.