Det opplyser selskapet i en pressemelding onsdag.

For ansatte ved filetfabrikken gjelder permitteringene fra 11. mars til 27. mars, mens det for dem i slakteriet gjelder for 14. mars til 27. mars.

– Permitteringer på grunn av råstoffmangel på vinteren er ikke noe nytt for bedriften. Det har skjedd hver vinter over mange år, med unntak av 2021 da utslaktingen av Nordlaks sin havfarm overlappet med perioden på vinteren hvor tilgangen på slakteklart råstoff er som lavest, heter det i meldingen.

I perioden med permitteringen skal de ansatte få kurs, og det skal gjennomføres vedlikehold.

Selskapet skriver også at det er lavere aktivitet enn planlagt, da det ikke har fått konvertert utviklingstillatelsene til havfarmen til ordinære tillatelser.

– Avslaget på konverteringssøknaden har gjort det nødvendig for Nordlaks Oppdrett å slakte ut liten fisk i løpet av vinteren. Dette var fisk som var planlagt å vokse videre ved bruk av de konverterte tillatelsene, og som dermed skulle utgjøre grunnlaget for aktivitet også i Nordlaks Produkter utover våren, heter det i meldingen.

IntraFish omtalte dette allerede 11. januar.

– Det verste scenarioet er at dette drar ut i tid, og da får vi omfattende permitteringer, skrev da selskapet til departementet i saken om konvertering.

Nordlaks er blant Norges aller største lakseprodusenter. Det har hovedkontor på Stokmarknes i Vesterålen, og produksjon i en rekke kommuner i regionen. Selskapet eies 100 prosent av Inge Berg og hans familie.