Det melder avisen Nordlys.

De to tidligere NRS-eide havmerdene, nå Salmar, beliggende ved Fellesholmen i Tromsø kommune ble torsdag stengt av Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet.

Saken er også omtalt av NRK, som skriver at merdene ble stengt etter uanmeldt tilsyn ved anleggene.

– Det var en del forhold knyttet til usikret arbeid i høyden, altså fare for fall, uttaler seksjonsleder Tom Håvard Andreassen i Arbeidstilsynet til Nordlys.

Det går også fram av saken at 2 av 3 fartøy tilknyttet til driften av merdene også er blitt holdt tilbake for mangler rundt sikkerhetsutstyr.

Direktør for Artic Offshore Farming, Anne-Sofie Utne, sier til avisen at de tar saken alvorlig:

– Vi tar gjennomgangen med både Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet på største alvor. Vi igangsatte tiltak så snart vi fikk vedtak fra Arbeidstilsynet om stans i arbeidet og har etter godkjenning fra Arbeidstilsynet gjenopptatt arbeidet, uttaler hun.

Norway Royal Salmon, som initierte prosjektet Arctic Offshore Farming, ble som kjent fusjonert inn i Salmar i fjor, formelt sett 9. november.

Første merd i Arctic Offshore Farming, ble sjøsatt utenfor Levanger i september 2021 og slept til Fellesholmen.

– Vi har jobbet lenge med prosjektet, Arctic Offshore Farming, og vi nærmer oss nå driftsfasen med den nye teknologien som kan håndtere tøffere forhold enn tradisjonelle lokaliteter langs kysten. Vi mener slik teknologi vil bidra i positiv retning for å løse noen av utfordringen vi har, blant annet tilgang på nytt areal og utfordringene med tanke på lakselus, uttalte selskapet den gang.

Konseptet er basert på å kombinere flere individuelt forankrede merder på 77 meter i diameter, solid fortøyd til havbunnen med liner, som om det var oljeinstallasjoner.