– Etter snart åtte år som analytiker blir det spennende med en forandring, sier Johannessen til IntraFish.

Han har lenge vært profilert lakseanalytiker i meglerhuset Pareto Securities i Oslo. Ved årsskiftet skiftet han stilling, men ikke arbeidsgiver.

Johannessen jobber nå ved Pareto Securities avdeling corporate finance. Det er avdelingen som jobber med finansiell rådgivning, oppkjøp, utstedelser av obligasjonslån, børsnoteringer og så videre. Corporate finance-ansatte er fysisk adskilte fra sine kolleger i resten av meglerhuset, og sitter ofte på mye hemmelig informasjon.