Det opplyser Sjømat Norge i en melding.
– Norge har hatt en sentral rolle i arbeidet mellom de ulike lands lakseorganisasjoner. Jeg ser frem til å videreføre dette arbeidet, uttaler Jon Arne Grøttum i meldingen.

International Salmon Farmers Association (ISFA) er en global paraplyorganisasjon for organisasjoner i alle lakseproduserende land, og valget av Grøttum skjedde under bransjeorganisasjonens årlige møte nylig. Det skjedde i forbindelse med den store sjømatmessen i Boston.

– I en tid hvor mange internasjonale NGO’er motarbeider lakseoppdrett, er det mer viktig enn noen gang å skape en forståelse og aksept for hvor klimavennlig og ressurseffektivt havbruk er, mener Grøttum.

ISFA skal sørge for kunnskapsutveksling mellom næringene i de ulike landene, samt ha ansvar for pr- og informasjonsaktiviteter om lakseoppdrett, der det ofte kan være utfordringer ifølge meldingen fra Sjømat Norge.

I tillegg til Grøttum ble Tim Kennedy fra Canadian Aquaculture Industry Alliance valgt til visepresident.

Trond Davidsen fra Sjømat Norge, som inntil nå har hatt sekretariatsansvar og vært president for ISFA, ønsket i forkant av årets årsmøte å bli løst fra sine oppgaver går det fram av meldingen. Han har sammen med visepresident Sebastian Belle fra Maine Aquaculture Association ledet organisasjonen siden 2012.

Neste møte i ISFA skjer i tilknytning til Aqua Nor 2023 i Trondheim.