Nina Møgster er ikke lenger daglig leder i Lerøy Vest og Sjøtroll Havbruk.

– Nina Møgster har etter eget ønske valgt å fratre sin stilling som daglig leder for selskapene Lerøy Vest AS og Sjøtroll Havbruk AS, med bakgrunn i uenighet med styret om veivalg for selskapene. Fratredelsen skjedde ved årsskiftet, og Morten Fjæreide er fra 1. januar 2023 konstituert som daglig leder i selskapene. Ut over dette har jeg ingen kommentarer, skriver Bjarne Reinert, konserndirektør havbruk i Lerøy, i en sms til Intrafish.