Kaviarselskapet Polarfisk er det eneste selskapet i Norge som har konsesjon for å drive med oppdrett av stør. Selskapet planlegger å levere 10 tonn størkaviar årlig innen 2025. Tidligere i vår trakk tre styremedlemmer og