I en melding til Enhetsregisteret i Brønnøysund fremgår det at Bjørn Andreas Krane, som har vært styreleder i Kvarøy Fiskeoppdrett, nå er gått helt ut av styret.

Krane jobber som advokat i PwC i Mo i Rana. Han er styreleder i ulike selskaper som Næstby Trevare, Sparebank 1 Helgeland og Ranahytta.

Gjermund Olsen, som tidligere var styremedlem i Kvarøy Fiskeoppdrett, rykker opp, og er nå styreleder. Ida Knutsen kommer inn som nytt styremedlem.

Styret i Kvarøy Fiskeoppdrett består nå av:

  • Gjermund Olsen (styreleder)
  • Håvard Olsen
  • Julie-Anne Olvik
  • Ida Knutsen
Nøkkeltall Kvarøy Fiskeoppdrett A/S (tall i millioner kroner)
Inntekter 939,6 793,8 18,4 %
Driftsresultat 28,3 79,6 -64,4%
Resultat før skatt 21,2 75,2 -71,8%
Årsresultat 17,1 63,2 -72,9%
Driftsmargin 3,0 % 10,0 % -70,0%
Egenkapital 321,6 315,2 2,0 %
Totalbalanse 1147,8 655,3 75,2 %
Langsiktig gjeld 477,1 178,6 167,1 %