Havnedirektør Ingvar M. Mathisen i Oslo Havn KF er ny styreleder i Norske Havner.

Det går fram av en pressemelding fredag. Mathisen ble valgt på årsmøtet i Norske Havner som ble holdt i Oslo denne uken.

Mathisen har lang fartstid i Havne-Norge. Før han kom til Oslo Havn KF i august 2017, var han havnedirektør i Bodø havn KF i perioden 2005 – 2017. Han har også tidligere hatt forskjellige verv i tidligere Norsk Havneforening og Norske Havner.

– Havnene har en viktig samfunnsrolle. Vi skal legge til rette for næringslivets transportbehov og bidra til å få gods over fra vei til sjø. Samtidig skal vi bidra til å kutte skadelige klima- og miljøutslipp, uttaler Mathisen i meldingen.

Han ser på bedrede rammevilkår for havnene og sjøtransporten som sin viktigste arbeidsoppgave.

Med seg i styret har Ingvar M. Mathisen disse: nestleder Tore Lundestad, havnedirektør i Borg Havn IKS, styremedlem Kjersti Stormo, Bodø Havn KF, styremedlem Linda Mortensen Midtbø, Flora Hamn KF, styremedlem Tore Gautesen, Karmsund Havn IKS, varamedlem Jørn-Even Hanssen, Tromsø Havn KF, varamedlem Anne Britt Bekken, Harstad Havn KF, og varamedlem Knut Mostad, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.