Oppdrettsselskapet Lingalaks gjorde fleire styreendringar på den ordinære generalforsamlinga tidlegare i år. Erlend Haugarvoll gjekk av som styreleiar og inn som styremedlem, går det fram av ei melding i føretaksregisteret.

Martha Kold Bakkevig er valt som ny styreleiar. Ho driv eit rådgivingsselskap og har styreverv i fleire selskap. Bakkevig har tidlegare jobba som administrerande direktør i Steinsvik Group og Deep Well.

Morten Vike går ut av Lingalaks-styret. Vike har tidlegare jobba som administrerande direktør i Grieg Seafood og jobbar no som administrerande direktør i Ice Fresh.

Det nye styret består no av Bakkevig (styreleiar), Kristoffer Haugarvoll, Tore Valderhaug, Erlend Haugarvoll og Ove Løfsnæs, med Anders og Rolv Haugarvoll som varamedlemmar.

I april tok Erlend Haugarvoll over som dagleg leiar i Lingalaks etter at Kristian Botnen gav seg. Botnen blei nyleg tilsett i Akva Group.