Carl Johan Vilhelm Ehn har gått av som styreleiar i vaksineselskapet Pharmaq AS. Det går fram av ei melding i Føretaksregisteret.

I følgje meldinga tek Ben Backman over som styreleiar. Anne Berit Romstad går ut som styremedlem, medan resten av styret held fram.

Styret i Pharmaq består dermed av Sissel Hansen, Marit Rode og Nils Arne Grønlie. Børre Furulund held fram som varamedlem.

Pharmaq har hovedkontor og produksjon i Norge, men er heleid av det internasjonale legemiddelkonsernet Zoetis. Selskapet produserer blant annet vaksiner til laks, tilapia og andre fiskearter det drives oppdrett av.