Oppdrettsselskapet Bolaks har gjort flere endringer i styret sitt. Bjørg Mette Holmefjord Antonsen, som også er daglig leder i selskapet, er valgt som styreleder, går det frem av en melding i foretaksregisteret.

Hun tar over etter Olav Andreas Munch. Direktøren i Grieghallen ble valgt som styreleder i 2020 etter å ha sittet i styret siden 2014.

Karina Antonsen Hjelle tar over som nestleder i styret etter Kari Holmefjord Vervik. Hjelle er i dag viseadministrerende i familieselskapet Bolaks.

Johan Holmefjord og Bjørn Magne Holmefjord går ut av styret, mens Siri Stenersen Lohne og Esben Borgen Nordtveit kommer inn.