Oceanize har ansatt fire nye, og FoU-prosjektlederne Trude Giskås og Tormod Steen er allerede godt i gang, skriver selskapet i en pressemelding. I tillegg har Oceanize ansatt Mari Janne Støle og Geir Emil Westrum på marked.

Sintef har rekruttert Helene Øyangen Lindberg fra Oceanize.

– Det er en fjær i hatten for oss at vi kan rekruttere folk til de største forskningsmiljøene i Norge, og vi er veldig glade på Helenes vegne, sier daglig leder Øyvind Sandnes i pressemeldingen.

Sandnes er også fornøyd med nyansettelsene.

– Vi hadde mange gode søkere, noe som viser at vi er et attraktivt sted å jobbe. Trude og Tormod skilte seg positivt ut, og bringer til bords den kompetansen vi behøver for å løfte oss opp på et nytt nivå når vi nå øker satsingen vår, sier Sandnes.

Hovedfokus på havbruksnæringen

Prosjektlederne får hovedansvaret for FOU, samt arbeidet med å kommunisere mulighetene som ligger i et stadig mer sirkulert kretsløp av plast.

– Vi har investert ca. 50 millioner på anlegget på Matmortua bare det siste året, så ingen skal være i tvil om at vi mener alvor med vår målsetting om å bli et nasjonalt visningssenter for gjenvinning av plast, sier Sandnes og legger til at flere store investeringer står for tur.

– Vi har ambisjoner om å bli markedsledende på de plastfraksjonene med høyest årsvolum, og som egner seg best til gjenvinning. Hovedfokuset er på havbruksnæringen, de skifter ut store mengder plast hvert år, samtidig som de har vist stor vilje til være med på bærekraftige løsninger for innsamling og gjenvinning.

Oceanize er et sporbart kretsløp for et ansvarlig næringsliv. Oceanize kobler avfallsbesittere, avfallsbransjen og forbrukere av resirkulert plast sammen, som fundamentet for sirkulære plastkretsløp.