Odd Emil Ingebrigtsen går til Nordly-konsernet og der skal den tidligere fiskeriministeren jobbe med utvikling av nye teknologier for oppdrettsproduksjon, skriver Nordly i en pressemelding.

Ingebrigtsen har bakgrunn fra forretningsutvikling fra flere bransjer, og går nå inn i en lignende rolle i havbrukskonsernet med base i Lofoten. Nå skal han inn i det nye selskapet Future Farms.

– Det blir litt på deltid først, selskapet er i en innledende fase. I sum får jeg vel 150 prosent arbeid, sier Ingebrigtsen og ler.

– Hva er det dere skal gjøre i selskapet?

– Som sagt er det i en innledende fase. Det er litt for tidlig å «slippe ideen» for andre, sier han til IntraFish.

Kjent hverandre over 35 år

Ingebrigtsen har kjent Nordly-konsernleder Jim-Roger Nordly i en årrekke.

– Vi har kjent hverandre så lenge at jeg ikke er helt sikker på hvor lenge det er. Det er nok i alle fall 35 år siden vi møttes, sier Ingebrigtsen.

Jim-Roger Nordly er svært tilfreds med nyansettelsen, og har arbeidsoppgavene klare.

– Vi har aktivitet i flere markeder rundt om i verden, og både her hjemme og ute har vi de siste årene sett en teknologisk utvikling som gir nye muligheter og åpner for nye produksjonsformer i havbruk. Her har vi noen egne tanker og prosjekter som vi ønsker å realisere. Odd Emil får en nøkkelrolle når vi nå skal ta prosjektene de neste stegene videre, uttaler konserneieren i en pressemelding.

Konserneier i Nordly-konsernet Jim-Roger Nordly. Foto: Arkivfoto Anders H. Furuset

Daglig leder i Future Farms

I en vurdering fra karantenenemnda, publisert på Regjeringens nettsider, fremgår det at nemnden vurderer at det har gått nok tid siden han har vært minister til at han starter i jobben. Der fremkommer det også at selskapet Future Farms skal drive med nye løsninger for bærekraftig lakseoppdrett, fortrinnsvis i sjø.

Ingebrigtsen var statsråd fra 13. mars 2020, samme dag som Norge stengte ned som følge av koronapandemien, og frem til 14. oktober i fjor. Karantenenemnda har vurdert om det foreligger et særlig tilfelle som kan begrunne at den tidligere fiskeriministeren ilegges karantene og saksforbud. Nemnden har konkludert med at det har gått tilstrekkelig med tid etter at han var ferdig i embetet.

Nordly-konsernet

Konsernet omfatter flere ulike leverandørselskaper til havbruksnæringen, blant dem:

STIM: Grossist og leverandør av vaksiner, legemidler og fiskehelseprodukter til havbruksnæringen. Selskapet er i tillegg leverandør av marine miljøundersøkelser, fiskehelsetjenester, tekniske sertifiseringstjenester og plan- og arealtjenester. STIM er også etablert i Skottland, Canada og Chile.

ACD Pharma: Forsknings- og utviklingsselskap på bakteriofager. Bygger nå verdens første storskala bakteriofagfabrikk med legemiddelgodkjenning på Leknes i Lofoten.

Polarfeed: Produsent av fiskefôr.

– Hvordan er det å drive med noe annet enn politikk nå?

– Det er helst andre ting enn politikk jeg har gjort. Jeg har vært inne i forskjellige næringer, og begynner ofte i nye bransjer. Ministerjobben ga meg bare mersmak, og det jeg driver med nå er veldig spennende! Havbruk vil bare bli mer betydningsfullt i årene fremover, og det er flere uutnyttede muligheter på området.

– Du skal jobbe deltid i selskapet. Hva annet driver du med?

– Jeg jobber litt for Kunnskapsparken i Bodø, og er engasjert i en del start-ups innenfor fiskeri. Blant annet selskapet Green Fish, samt Sea Venture, som driver med svømmeblæren til torsken. I mange år er den stort sett blitt kastet, mens den i andre deler av verden er en utsøkt delikatesse. I tillegg er jeg involvert i et lite selskap som heter Norskin, som baserer seg på bruk av lakseskinn. Så har jeg litt egne investeringer med meg fra tidligere av, sier Ingebrigtsen.