Ragnhild Hollup er ansatt som ny teknologidirektør i OptoScale, og kommer fra stillingen som VP Research & Development i RESMAN Wireless Reservoir Surveillance, skriver OptoScale AS i en pressemelding.

Hollup sin akademiske bakgrunn består av en MBA fra Heriot-Watt University og en MSc i kjemi fra KTH Royal Institute of Technology.

Hun tar over etter daglig leder Sven Kolstø, som også har hatt rollen som teknologidirektør frem til nå.

- Å få inn Ragnhild som CTO betyr at jeg kan fokusere enda mer på videreutvikling av våre kommersielle leveranser, i tillegg til at våre dyktige teknologer kan bruke enda mer av tiden sin på fag. Denne ansettelsen kommer til å være en viktig del av å utvikle oss som selskap, sier Kolstø i pressemeldingen.

- Optoscale har gjort en kjempejobb så langt med å skaffe seg et fotfeste i markedet med biomassemålingen, og veien videre ser lovende ut. Det blir utrolig spennende å få ta del i utvikling av teknologi som vil være med å styrke den viktige oppdrettsnæringen fremover. Jeg gleder med til å bli bedre kjent med teamet og til å komme i gang med utvikling av produktporteføljen som allerede i dag består av produkter i ulike utviklingsfaser, sier Hollup i pressemeldingen.

OptoScale
  • OptoScale leverer kameraløsninger for havbruk.
  • Selskapet leverer blant annet data knyttet til fiskens vekst, helsetilstand og fôrprestasjon.
  • Selskapet har hovedkontor i Trondheim.