Salmon City har spurt studenter hvem i sjømatnæringen de mener er den mest attraktive arbeidsgiveren. Totalt har 826 studenter både fra sjømatrettede og andre studier fra blant annet UiB, NTNU og NMBU svart.

I et lite lokale hos Salmon City, organisasjonen som har som mål å Norges største møteplass for studenter og sjømatnæringen, i Bergen var flere studenter, og aktører fra næringslivet, samlet onsdag formiddag for å få med seg kåringen.

– Studenter fra tolv universitet og høyskoler har svart. Dette gjør vi som et ledd i å løfte frem mulighetene i sjømatnæringen, sa Mathias Sagevik, leder i Salmon City, til de fremmøtte.

– Vi trenger talenter i fremtiden

På slutten av seansen ble vinneren kåret. Den bedriften som fikk flest stemmepoeng fra studentene totalt sett var Lerøy.

– Vi er veldig glade for at studenter ser på næringen som en attraktiv arbeidsplass, og spesielt hos oss. Det blir vi veldig ydmyke og glade for, og vi trenger talenter i fremtiden. Det finnes så mange muligheter, så om man er sulten og vil inn i næringen så ønsker vi velkommen, sier Liv-Ane Engelsen, talent manager HR i Lerøy, til Intrafish etter å ha mottatt nyheten.

Engelsen jobber blant annet med å utvikle, tiltrekke og beholde kompetanse. Hun er klar på at det er et stort behov for kompetanse og folk i sjømatnæringen.

– I alt innen teknisk kompetanse, teknologi, IT, økonomi og administrasjon, i tillegg til primærnæringene fiskeri og havbruk er det stort behov. Det samme gjelder ledere. Vi trenger flere ledere i fremtiden, sier Engelsen.

Hele topp 20-listen i undersøkelsen ser slik ut:

Lerøy

Mowi

DNB

Salmar

PWC

Deloitte

McKinsey

EY

Grieg Seafood

KPMG

Wikborg Rein

Salmon Evolution

Fiskeridirektoratet

Havforskningsinstituttet

Nova Sea

Eide Fjordbruk

Advokatfirmaet Selmer

Andfjord Salmon

Aquagen

Cermaq

Studentene som har svart har valgt blant en meny av selskaper, men også kunnet føre opp selskaper som ikke sto på listen. Fordelt på ulike studentgrupper ble listen slik, ifølge Salmon City:

  • Blant fiskeri- og havbruksstudenter var det Mowi som kom høyest.
  • Økonomi- og administrasjonsstudenter ga flest stemmepoeng til DNB.
  • Realfagsstudenter som har svart ga Havforskningsinstituttet flest stemmepoeng.
  • Teknologistudenter hadde PWC øverst på listen.
  • Jusstudenter ga Wikborg Rein flest stemmepoeng.
Salmon City har gjennomført en undersøkelse blant studenter. Deler av denne ble presentert onsdag. Kaspar Coates, business intern i Salmon City og NHH-student, som har ledet undersøkelsen. Mathias Sagevik t.h., leder i Salmon City. Foto: Joar Offerdal Vatlestad

– Endrer seg

I undersøkelsen har Salmon City også gjort en dybdeundersøkelse blant 330 av de spurte studentene. Disse er blant annet spurt om hva som er den viktigste egenskapen de ser etter hos arbeidsgivere, hvor lenge folk ser for seg å bli værende i første jobb og hvor de henter informasjon om selskaper fra.

– Arbeidsmiljø og utviklingsmuligheter peker seg ut, sa Kaspar Coates, business intern i Salmon City, som har ledet undersøkelsen.

– Seks av ti studenter svarte at innen fem år i arbeid forventer de at preferansene endrer seg. Fleksibilitet og påvirkningsmulighet blir da mer sentralt, sa Coates, som også fortalte at 89 prosent forventer å skifte jobb etter fem år.

Flertallet av de spurte foretrekker å få informasjon på karrieredager og eksterne arrangementer, og mange henter informasjon direkte fra selskaper. Salmon City skal utarbeide en rapport på undersøkelsen i løpet av våren.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at 33 studenter også har gjennomført en dybdeundersøkelse. Det riktige tallet er 330 og ble rettet 14.17.