Sommaren 2020 blei det kjent at Per-Roar Gjerde (54) skulle slutta som sjef for oppdrett Americas og Færøyane i Mowi. Etter nærmare