Sommaren 2020 blei det kjent at Per-Roar Gjerde (54) skulle slutta som sjef for oppdrett Americas og Færøyane i Mowi. Etter nærmare tjue år, og ulike leiarstillingar, var det slutt for Gjerde i verdas største oppdrettsselskap. Bakgrunnen for avgjersla, og kva han skulle, blei ikkje nemnt.

— Eg hadde tenkt meg nokre års pause. Når ein har jobba 24/7 i 20 år, så tenkte eg det kunne vera greitt med ein liten timeout, men den blei kortare enn eg hadde tenkt, seier Gjerde.