En melding i Foretaksregisteret viste at Kjell Lorentsen ikke var den eneste daglige lederen i Gigante Havbruk, men at også sønnen Kristian Mangset Lorentsen var blitt det samme.

– Det har en naturlig forklaring. I Brønnøysundregistrene blir det registrert som to daglige ledere, men jeg er konsernleder og Kristian er daglig leder, sier Kjell Lorentsen til IntraFish.

Kristian Lorentsen har kun hatt sommerjobber i familieselskapet, men fra 1. september var også han fast ansatt. Broren, Morten Lorentsen, er arbeidende styreleder i Gifas.