Ole Troland (29) er valgt som ny leder i Youngfish. Han jobber til daglig som rådgiver innen havbruk i Sjømat Norge.

– Først og fremst vil jeg si at jeg er stolt og ydmyk over å ha fått tilliten. Jeg ser veldig frem til å få litt trykk på organisasjonen igjen, sier Troland til Intrafish/Fiskeribladet.

Nytt styre i Youngfish

Nytt styre:

 • Leder: Ole Troland (to år)
 • Nestleder: Hanna Bakke-Jensen (ett år)
 • Styremedlem: Tashe Prestø-He (to år)
 • Representant Vest: Benedicte Been Simensen
 • Representant Midt: Thomas Aleksander Hansen
 • Representant Nord: Elise Indal Klausen
 • Representant Øst: Senad Saric

Forrige styret

 • Leder: Camilla Solheim Nore
 • Nestleder: Piotr Wingaard
 • Prosjektansvarlig: Ada Christine Haatuft
 • Representant Vest: Helene Lund
 • Representant Midt: Hanna Bakke-Jensen
 • Representant Nord: Elise Indal Klausen
 • Representant Øst: Senad Saric

– Den viktigste oppgaven

Pandemien har lammet organisasjonen en del de siste to årene og gjort det vanskelig å drive som ønsket, sier den nye lederen.

– Derfor er dette et perfekt tidspunkt å komme inn på, for alle er veldig motiverte og klare. Både næringen som helhet og alle medlemmene er veldig klare for å møtes igjen, sier Troland, som tar over etter Camilla Solheim Nore.

Troland har vært medlem i organisasjonene lenge, og sittet i programkomiteen til Youngfish-konferansen, men ikke tidligere hatt verv i lokallag.

– Den viktigste oppgaven vår er å legge til rette for at nettverksorganisasjonen har de gode møteplassene og fokus på interessante tema. Spesielt på konferansen skal vi ha aktuelle og brennhete tema som unge i bransjen kan relatere seg til. De har et stort fokus på å løse utfordringer, og bredden i medlemsmassen vår er veldig positiv med tanke på akkurat det, sier Troland.

Troland jobber med rammevilkårene til havbruksmedlemmene i Sjømat Norge. Han er utdannet Fiskerikandidat ved Norges fiskerihøgskole i Tromsø (UiT), og har tidligere jobbet som røkter og lokalitetsleder.

Youngfish
 • Youngfish er en uavhengig nettverksorganisasjon for unge under 39 som jobber i eller har tilknytning til sjømatnæringen. Youngfish tilbyr en sosial og faglig møteplass på tvers av yrker, selskaper og geografi.
 • Organisasjonen drives på frivillig basis og støttes økonomisk av ulike næringsaktører. Det er ingen ansatte i Youngfish og alt arbeid som legges ned blir utført på fritiden og ved siden av fulltidsjobber.
 • Youngfish har fire lokallag og ett styre. Lokallagene er Youngfish Nord, Youngfish Midt, Youngfish Vest og Youngfish Øst.
 • Generalforsamlingen er øverste organ og avholdes årlig. Generalforsamlingen velger styret, som igjen setter ned lokallagsledelser for hvert lokallag.

– Organisasjon for å lære mer om næringen

Fiskarlagets rådgiver Hanna Bakke-Jensen er valgt inn som nestleder i Youngfish. Hun tar over etter Piotr Wingaard, som jobber som direktør for forretningsutvikling i Grieg Seafood.

I forrige periode var Bakke-Jensen lokallagsleder Midt.

– Jeg tenker at det blir spennende. Det blir gøy å jobbe med sjømatnæringen utenom min vanlige jobb. Youngfish er en organisasjon for å lære mer om næringen, og å danne nettverk på tvers av fiskeri og havbruk, sier Bakke-Jensen til Intrafish/Fiskeribladet, og legger til:

– Jeg gjelder med til å komme skikkelig i gang og bli bedre kjent med næringen og folkene i den.

Hanna Bakke-Jensen, rådgiver i Norges Fiskarlag, er valgt som nestleder i Youngfish. – Youngfish har vært sterkt representert innen oppdrett, og derfor er det er artig at jeg som jobber med fiskeri har fått vervet som nestleder, sier Bakke-Jensen. Foto: Julie Arntsen

Målet til nettverksorganisasjonen er at unge kan møtes på et faglig og sosialt plan, der de kan lære av og med hverandre for å gjøre sjømatnæringen bedre, sier Bakke-Jensen.

– Målet mitt med vervet er å bygge og videreutvikle organisasjonen, og legge et godt grunnlag for aktiviteten i lokallagene, sier Bakke-Jensen.

Bakke-Jensen har en bachelor i statsvitenskap etterfulgt av en master i organisasjon og ledelse fra Universitetet i Tromsø. Til høsten har hun jobbet tre år i Fiskarlaget, der hun blant annet har jobbet med organisasjonsutvikling, likestillingsområdet, sosiale ordninger og områder innen samfunn og politikk.

I tillegg er Tashe Prestø-He valgt til styremedlem for to år. Hun jobber hos Lerøy Seafood. Hun har master i økonomi og administrasjon fra NHH og ledervitenskap fra Louvain School of Management.