Denne saken ble første gang publisert 19.juli 2021 - som en del av Intrafish-serien Pionerene i norsk havbruknæring. I sommer får leserne et gjensyn med denne serien.

Foto: Kay Åge Strøm-Grøtan

På 1960-tallet var det ikke èn eneste merd å finne langs kysten ved Herøy i Nordland. Et avisutklipp fra 1971, skulle derimot bli starten på et oppdrettseventyr uten like. Ragnar Sjåvik arbeidet som lærer i fysikk og kjemi, og var aktiv sportsfisker, og en dag i 1971 kom en nær kamerat, Øystein P.