I en pressemelding onsdag opplyser Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF) at Renate Johansen starter som fagsjef 1. september.

Hun skal jobbe primært innenfor området havbruk om miljø. Johansen er veterinær med doktorgrad i fiskesykdommer, og kommer fra stillingen Fish Health and Project Manager i Pharmaq Analytiq.

FHF er et statlig aksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet som finansieres 100% av sjømatnæringen gjennom en FoU-avgift på eksporten av all sjømat på 0,3 %. FHFs overordnede mål er å skape merverdier for sjømatnæringen gjennom næringsrettet forskning og utvikling.