Oppdrettsselskapet Salmar Aker Ocean har ansatt Roy Reite som administrerende direktør, skriver selskapet i en pressemelding.

Etableringen av Salmar Aker Ocean ble formalisert i midten av november 2021 av eierne Salmar og Aker. Målet er at Salmar Aker Ocean innen utgangen av 2030 skal produsere 150 000 tonn laks årlig på bærekraftig vis i oppdrettsanlegg til havs, skriver selskapet i pressemeldingen.

– Roy Reite har verdifull internasjonal erfaring fra industribygging og norsk finans, og han har inngående kunnskap om kystkultur. Det gir innsikt som er viktig og nødvendig for å realisere Salmar Aker Oceans ambisjoner. Reite har gjennom en årrekke jobbet med store byggeprosjekter innen maritim sektor og offshore, han har de siste tre årene ledet sjømatselskapet Fjordlaks, sier Atle Eide, styreleder i Salmar Aker Ocean, i pressemeldingen.

– Motiverer med sterkt

Gjennom 20 år var Reite en sentral leder i Aker Yards og administrerende direktør i det som nå er skipsverftsgruppen Vard. Reite har betydelig erfaring med å lede både noterte og unoterte selskaper, og han har bidratt til å bygge en virksomhet med mer enn 10 000 ansatte og 12 milliarder kroner i årlig omsetning, skriver Salmar Aker Ocean i pressemeldingen. I 2019 ble han ansatt som daglig leder i Fjordlaks.

– I Salmar Aker Ocean ser jeg en virksomhet med betydelig vekstpotensial, og det motiverer meg sterkt. Bedriften har målbevisste, kunnskapsrike og kapitalsterke eiere i kombinasjon med dyktige medarbeidere og konkrete planer om å skape et nytt, norsk industrieventyr med internasjonale ambisjoner, og fundamentet for det hele er troen på – og behovet for – bærekraftig produksjon av sunn sjømat, sier Roy Reite i pressemeldingen.

Salmar Aker Ocean har allerede lagt bak seg to vellykkede produksjonssykluser med produksjonsanlegget Ocean Farm 1 i et værhardt, eksponert område utenfor Trøndelag. Erfaringene herfra bygges nå inn i en ny og større versjon, Ocean Farm 2, som er under utvikling. Selskapet har også søkt myndighetene om tillatelse til å plassere verdens første rene offshore oppdrettsanlegg kalt Smart Fish Farm cirka 50 nautiske mil vest av Frøya utenfor Midt-Norge, skriver selskapet i pressemeldingen.

Kjell Inge Røkke og Gustav Witsøe dannet Salmar Aker Ocean sammen. Nå er Roy Reite ansatt som administrerende direktør i selskapet. Foto: Lena Knutli

Flere lederstillinger på plass

Selskapet vil i første omgang ha fokus på å etablere offshore fiskeoppdrett i norske farvann. Slik oppdrettsvirksomhet vil kreve nytt offentlig regelverk. Salmar Aker Ocean vil samarbeide med norske myndigheter, havbruksnæringen og andre interesserte parter for å etablere slike rammebetingelser, skriver selskapet i pressemeldingen.

I tillegg til Reite består ledergruppen i Salmar Aker Ocean av Trine Sæther Romuld, nåværende finansdirektør i Salmar, men som går over i samme rolle i Salmar Aker Ocean. I november ble Kristine Hartmann ansatt som utviklingsdirektør. Hartmann begynte i stillingen 1. januar 2022. I tillegg vil Marianne Halse ha rollen som fiskehelsesjef i Salmar Aker Ocean. Halse begynte i stillingen i mai 2021.