Arthur Wisniewski er direktør for HR i Salmar, og har fått lese historien til Anne. Han sier at Salmar er klare på at ingen skal måtte tåle opplevelser som Anne skal ha opplevd.

«Dette synes vi er trist og alvorlig, og vi beklager sterkt at Anne mener hun er blitt utsatt for seksuell trakassering hos Salmar. Hennes historie forplikter oss til å fortsette arbeidet med holdninger og kultur på arbeidsplassen. Denne form for krenkende adferd er i strid med selskapets kjerneverdier og er totalt uakseptabelt», skriver Arthur Wisniewski i en epost.