Roald Jakobsen (46) er ansatt som produksjonsleder hos Salten Smolt AS, skriver Salten Aqua i en pressemelding.

Jakobsen har lang fartstid fra Nord universitet i Bodø, hvor han årlig håndterte rundt 10.000 fisk på universitets forskningsstasjon. Nå har han ansvaret for over ni millioner laks hos Salten Smolt. Med ansettelsen av egen produksjonsleder har selskapet doblet antall ansatte på under et år, skriver Salten Aqua i pressemeldingen.

Forventer omsetning over 100 millioner

Jakobsen kommer fra en stilling som senioringeniør og biologisk koordinator hos Nord universitet i Bodø. Etter 20 år på universitets forskningsstasjon i Mørkvedbukta, skal han nå lede produksjonen på et helt nytt smoltanlegg i Breivik.

– Det er en overgang fra teori til praksis, og det var det jeg hadde håpet på. Jeg ville gjøre noe nytt, og her får jeg muligheten til å bygge opp produksjonen til et helt nytt smoltanlegg. Slike muligheter kommer ikke ofte, uttaler Jakobsen i pressemeldingen.

Bedriften har store ambisjoner for 2022, og selskapet opplyser at de i år forventer en omsetning på over 100 millioner kroner.

– Det første jeg merket meg er hvor mye av prosessen som er automatisert, i tillegg til selve størrelsen på produksjonen. Heldigvis har jeg mange rundt meg, med en egen produksjonsstab som både består av de som har vært her i noen år og de som er helt nye her. En perfekt miks, uttaler Jakobsen.

Doblet antall ansatte

Børge Andreassen er daglig leder hos Salten Smolt, og er selv fornøyd med ansettelsen av Jakobsen.

– Vi har ansatt noen med faglig tyngde og som er vant til å ha fiskevelferd og fiskehelse fremst i planleggingen. Roald passer godt inn i fagmiljøet vårt, og vi er glade for å ha han med på laget vårt, uttaler Andreassen i pressemeldingen.

Jakobsen er den tiende nye ansettelsen selskapet gjør på seks måneder. Etter byggingen av nytt smoltanlegg i Breivik har bedriften doblet antall ansatte på under et år, fra 15 til 30 ansatte.

– Vi går fra å være en stor hjørnesteinsbedrift, til å bli en enda større hjørnesteinsbedrift. Vi er kommet så å si i mål med rekrutteringen, hvor noen er hentet lokalt, noen er pendlere og andre har kommet flyttende, uttaler Andreassen.

Salten Smolt har doblet antall ansatte. Dette er noen av de nye: F.v. Per Edvind Våheim (43), Nikolai Skorgenes (30), Simen Østensen (19), John Bjørn Sallebrant (39) (ny driftsleder fra januar 2022), Geir Åge Johnsen (59), Mats Fredriksen (29), Roald Jakobsen (46), Laila Storå (30). Foto: Salten Aqua

Fem av fjorårets nyansettelser er bosatt lokalt i Breivik og Skjerstad, og Andreassen er selv fornøyd med utviklingen og ringvirkningene.

– Det at vi har ansatt flere personer hos oss har mye å si for plassen. Omtrent en tiendedel av barna i Skjerstad skolekrets har foreldre som jobber hos oss, og vi setter selvfølgelig pris på å kunne hente dyktige folk som også ser for seg å bo her, utdyper Andreassen.

Salten Smolt begynte byggingen av nytt smoltanlegg i 2020. Anlegget er per dags dato tilpasset økologisk produksjon i tillegg til ordinær produksjon, og bedriften er en del av Salten Aqua-gruppen.