Simen Bringa Haaland (33) har valgt å forlate jobben som produksjonssjef i Fredrikstad Seafoods til fordel for Sandefjord-selskapet Pure Salmon Kaldnes (PSK), opplyser sistnevnte selskap i en pressemelding torsdag.

– Spennende planer

– Jeg har arbeidet med drift og prosess rundt landbasert matfiskanlegg i en rekke år, og nå har jeg lyst å bidra med min kompetanse til å videreutvikle og prosjektere slike anlegg for fremtiden. Landbasert oppdrett har et voldsomt utviklingspotensial, og Pure Salmon Kaldnes er et solid og fremoverlent selskap med veldig spennende planer på dette området, sier Haaland i meldingen

Haaland, som er fra Fredrikstad, håper og tror at han kan tilføre selskapet kompetanse på hva som fungerer i praksis og daglig drift. Han har vært ansatt i Fredrikstad Seafoods helt siden han var ferdigutdannet sivilingeniør fra NTNU i 2017. De siste årene har Haaland vært produksjonssjef i selskapet som produserer atlantisk laks opp til full slaktevekt, såkalte «matfisk»-anlegg.

Starter som prosessingeniør og disiplinansvarlig

I tillegg til selve driften har 33-åringen blant annet hatt ansvaret for HSEQ, ansettelse, opplæring av personalet, sertifisering, prosjektledelse og videreutvikling av oppdrettsanlegget. Han starter opp i stillingen som prosessingeniør og disiplinansvarlig i Pure Salmon Kaldnes 1. august.

– Jeg er overbevist om at PSK er inne på noe helt riktig når de satser på å bygge anlegg i nærheten av markedene. I tillegg har selskapet forståelse for at i denne bransjen så er biologi og dyrevelferd like viktig som teknologi, noe som jeg tror er nøkkelen til suksess både i forhold til smoltanlegg og matfisk-anlegg på land, sier Simen Bringa Haaland som gleder til å starte opp i Sandefjord-selskapet rett etter sommerferien.

– Velkommen ressurs

Direktør for kommunikasjon og HR i PSK, Per Håkon Stenhaug, uttaler at han er fornøyd med å få Haaland med på laget.

– I Pure Salmon Kaldnes vil vi fortsatt bygge tradisjonelle smoltanlegg, men matfiskanlegg vil også utgjøre en betydelig del av de anlegg som vi designer og bygger fremover. Derfor er Simen Bringa Haaland en svært velkommen ressurs til selskapet. Han besitter en svært verdifull kompetanse innenfor dette området, en erfaring som veldig få andre har og som vil bli veldig viktig for vår prosessavdeling der han vil inngå i et team bestående av svært dyktige fagfolk fra en rekke fagdisipliner inkludert drift av RAS-anlegg, påpeker Stenhaug.

– Simen Bringa Haaland en svært velkommen ressurs til selskapet, sier direktør for kommunikasjon og HR i Pure Salmon Kaldnes, Per Håkon Stenhaug. Foto: Pure Salmon Kaldnes

Direktør Stenhaug legger til at Haaland i tillegg har fulgt anlegget i hele fasen fra oppstart til bygging og etter hvert ordinær drift.

– Og sånn sett har han en dyp forståelse av oppdrett på land og fremfor alt RAS-anlegg der han har forholdt seg til de siste generasjons teknologi og løsninger. Denne komplette erfaringen gjør at han har en meget god forståelse for de utfordringer vi vil møte fremover.