– Det er ikke til å stikke under stol at lønn kan være en motivasjon til at mange velger en vei i havbruksnæringen, men lønn betyr ikke alt, man bør jo like jobben man skal gjøre. Det er lettere å si at man kan ta en overtidsvakt om man trives på jobb, sier Siril Jørgensen til IntraFish.

Havbruksnæringen fortsetter å trone høy på topp over de best betalte lærlingene i landet. I 2020 var gjennomsnittslønnen på 30.350 kroner før skatt. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Året før var gjennomsnittslønnen på 29.990 kroner, som betyr at lærlingene har gått noe opp i lønn.

Se statistikk lengre ned i saken

Siril Jørgensen (19) på daglig sjekkrunde på merdkanten. Foto: Privat

Siril Jørgensen er lærling hos Lerøy Aurora og skal snart ta fagprøven. Jørgensen mener lønnsnivået er en ytre faktor som kan være fristende, men tror ungdommer som velger en vei inn i havbruksnæringen først og fremst gjør det fordi de ser mulighetene som ligger i havbruksnæringen.

Lærlingen er fra Skjervøy i Skjervøy kommune, og forteller at det ikke er mange år siden lokalsamfunnet slo ring rundt den videregående skolen fordi den sto i fare for å legges ned på grunn av lave søkertall.

– Når jeg begynte var vi plutselig to hele klasser på første året, der man tidligere slet for å holde linja gående. Havbruk er blitt et populært valg der jeg tror flere har skjønt at det er mange muligheter. Ikke bare her, men i store deler av landet, sier hun til IntraFish.

Siri Jørgensenl rigger ned til levering av slaktefisk i solnedgang. Foto: Privat

– Man trenger ikke bare de som jobber direkte med fisken. Det er en rivende utvikling der man har behov for mange flinke folk framover.

Selv var hun overrasket over hvor mange folk og yrkesgrupper som skulle til for å drive en oppdrettslokalitet. Hun har blant annet fått være med i matfiskanlegg, i settefiskanlegg, på servicebåt og oppdrett av rensefisk.

– Lerøy Aurora skal ha litt skryt for å kjøre et slikt opplegg med lærlingene. Man får en ganske bred kompetanse som ikke bare er verdt noe ved en fagprøve, men noe man kan ta med seg videre som erfaring etterpå, mener hun.

Kraftig økning

– Det har vært en kraftig økning i antall lærlinger vi tar inn, sier Errol Lundberg hos Lerøy Aurora.

Han har jobbet tett på, og hatt ansvaret for lærlingene hos dem i 10 år. Lundberg forteller at de første årene tok de inn én til tre lærlinger.

– Samtidig som selskapet er blitt større, har det helt klart blitt en større interesse for å søke lærlingplass her. Jeg opplever at de er motiverte og at det er flere som ønsker seg en karriere i havbruk, sier han.

Errol Lundberg hos Lerøy Aurora har hatt ansvaret for lærlingene hos dem. Han mener interessen for havbruk øker. Foto: Privat

De har 18 lærlinger på merdkanten, 11 av dem skal ta fagprøven i år.

Lundberg tror blant annet at økningen skyldes et tettere samarbeid mellom skoler og bedrifter, og at interessen for havbruk er blitt større.

– Det er en interessant jobb i distriktene som gjør at folk kan studere, jobbe og tjene gode penger samtidig som man bor i nærområdet, sier han.

Lundberg tror også lønn er en fristende faktor, og at turnusarbeid er attraktivt.

– Lærlingene jobber turnus med én uke jobb og én uke fri. Dette gir også rom for å ta utdanning mens man jobber, og å kunne jobbe ekstra i ferier, forteller han.

Flest gutter

Blant lærlingene hos Lerøy Aurora er det flest gutter, og Lundberg forteller at de har et mål og ønske om å ta inn flere jenter.

I 2020 var det 309 elever i akvakulturfaget som gikk ut i læretid. Av dem var 72 av dem jenter viser tall hos Utdanningsdirektoratet.

– Det er helt klart flere jenter som ønsker seg inn i havbruksnæringen. I 2020 fikk vi to nye, konstaterer Lundberg.

Ønsker seg flere kvinnelige kolleger

Interessen for havbruk har økt de siste årene, og lærling Siril Jørgensen ønsker seg flere kvinnelige kolleger.

– Vi er én jente på hvert skift, og det er en del jenter på de andre lokalitetene rundt i området. Det er lite om man teller hvor mange gutter det er her, men samtidig er det flere jenter sammenliknet med andre steder, sier hun.

Siril Jørgensen (19) på lusetelling. Foto: Privat

Jørgensen syns det er artig at interessen for havbruk øker, og håper flere velger en karriere i næringen. Selv krysser hun fingrene for fast jobb når fagprøven er bestått.

– Bra lønnsnivå ryktes nok

Svanhild Birkenes i Handalag opplæringskontor i Norheimsund skriver til IntraFish i en epost at akvakulturfaget er blitt mer populært de siste årene.

– Jeg tror nok de som utdanner seg innen dette tenker at det er en sikker utdanningsvei og at det er arbeidsplasser i distriktet, sier hun.

– At det er et bra lønnsnivå ryktes nok blant ungdommen, mener Birkenes.

I 2019 var skytebaser og sprengningsarbeidere de best betalte lærlingene i landet, med en snittlønn på 31.540 kroner før skatt. I 2020 er det ikke oppgitt gjennomsnittlig månedslønn for denne gruppen lærlinger av konfidensialitetshensyn.

Det kan bety at det er for få lærlinger til at månedslønnen kan oppgis, eller at ett enkelt selskap har majoriteten av disse lærlingene i arbeid hos seg. Nederst på statistikken finner vi driftsteknikere innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi med en gjennomsnittlig månedslønn på 16.390 kroner.

Her er oversikten over lærlingelønna - du kan bla ved hjelp av pilen til høyre: