– Jeg har valgt å avslutte arbeidsforholdet, da det har vært for stor avstand om hvilken strategisk retning Veterinærinstituttet burde ha inn i fremtiden, uttaler Torill Moseng i en pressemeldingen på Veterinærinstituttet sine nettsider.

Hun uttaler det samme på Linkedin, hvor hun også takker «dere gode medarbeidere på Veterinærinstituttet, og lykke til videre med samfunnsoppdraget».

– Nå gleder jeg meg til noen etterlengtede fridager, og deretter ta fart på nye spennende og utfordrende oppgaver, skriver Moseng på Linkedin.

Intrafish har spurt Moseng om å utdype hva uenigheten rundt strategisk retning går ut på. I en sms skriver Moseng at hun ikke har noen kommentarer utover det som er kommunisert på Veterinærinstituttet sine sider og på sosiale medier.

Øyvind Fylling-Jensen, styreleder i Veterinærinstituttet, skriver i en epost til Intrafish at styret og Moseng har hatt forskjellig syn på hvordan strategiarbeidet skal drives videre. Foto: Anders Furuset

– Ønsker ikke å gå inn på detaljer

På Veterinærinstituttet sine nettsider står det at «Styret vil takke Torill Moseng for arbeidet som er utført og ønsker henne lykke til med nye spennende og utfordrende oppgaver».

– Styret tar Torill Mosengs beslutning til orientering, skriver styreleder Øyvind Fylling-Jensen i en epost til Intrafish.

Uenigheten som Moseng refererer til, vil ikke styrelederen si noe om.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljer i dette, skriver Fylling-Jensen, som bekrefter at det har vært forskjellige syn i saken:

– Styret og Moseng har hatt forskjellig syn på hvordan strategiarbeidet skal drives videre, skriver styrelederen.

Fylling-Jensen opplyser at det er Merete Hofshagen som vil fungere som administrerende direktør inntil videre. Hun er avdelingsdirektør for dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet, ifølge nettsidene til Veterinærinstituttet.

– Styret vil komme tilbake til dette så snart vi får hatt et møte om saken.

Moseng startet i jobben høsten 2021. Moseng er for mange en kjent veterinær, både som president for Den norske veterinærforening fra 2014 til 201 og fra fjernsyn, som fast gjestende dyrlege på TV 2 i flere år.

Intrafish har spurt Moseng om å utdype hvilken avstand om strategisk retning det er snakk om, men hun har ikke besvart vår henvendelse.