Truls Dahl har fått den nye stillingen som kommersielle direktør for landbasert og lukkede anlegg i Skretting Norge, skriver selskapet i en pressemelding. Dahl kommer fra stillingen som Skrettings globale forretningsutvikler for helse- og spesialfôr.

– Skretting har alltid hatt en sterk posisjon i det landbaserte segmentet for smoltproduksjon. Vi ser at det er stor aktivitet i Norge både for økt postsmoltproduksjon og for full produksjonssyklus på land. Mye av dette er basert på RAS-teknologi, men det er også flere spennende prosjekter som bruker gjennomstrømming. Vi skal bruke vår kunnskap og erfaring fra settefiskområdet og fra vår dominerende posisjon som samarbeidspartner for internasjonale RAS-prosjekter, for å støtte opp under denne teknologiutviklingen, sier Dahl i pressemeldingen.

Vært i Skretting siden 1997

Skretting ser behovet for å styrke organisasjonen sin for å møte denne utviklingen som de mener er et godt supplement til den tradisjonelle produksjonen i Norge for å sikre videre produksjonsvekst, skriver selskapet i pressemeldingen.

– Produksjonsvekst er viktig for oss som fôrselskap. Derfor er vi med som teknologi- og kompetansepartner på områder som kan skape denne veksten. Vi skal bruke vår kunnskap for hvordan fôr virker inn på vannkvaliteten og produksjonssystemene. Dette er spesielt viktig for produksjonsresultater og fiskevelferd, sier Dahl.

Dahl har utdannelse fra akvakulturstudiet i Sogndal, og har vært i Skretting siden 1997. Her har han vært salgssjef og produktsjef for helsefôr og stamfiskfôr. Etter et opphold som markedsdirektør i Skretting UK, vendte han tilbake som leder for Skrettings globale helseprodukter.

– Etter å ha vært i bransjen i 24 år, har jeg inngående kjennskap til de ulike fagområdene og kjenner organisasjonene og folkene i bransjen. Nå gleder jeg meg til å dra lasset sammen med alle mine kolleger som allerede jobber med settefisk og landbasert produksjon. Det er mange som skal lykkes for at denne satsingen skal bli en suksess, og jeg håper Skretting kan være en bidragsyter for å få dette til, sier den nye kommersielle direktøren for landbaserte og lukkede anlegg i Norge.