– Et historisk godt resultat. Det viser nytten av samhold. Dette er en streik LO-medlemmene kan være stolt av, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik på LO sine nettsider.

Alle LO-medlemmer får 7,5 kroner i timen, de lavtlønte får 11,5 eller 10,5 kroner, avhengig av om de har lokal forhandlingsrett eller ikke.

– Dette er mye bedre enn det tilbudet vi fikk fra NHO under meklingen. Det er et historisk godt resultat, og viser nytten av å stå sammen og å stå på kravene, sier Følsvik.

Dette ble resultatet av mellomoppgjøret
  • Generelt tillegg: 7,50 kr pr time, dvs. 14 625,- kroner i året.
  • Lavlønnstillegg: 3 kr pr time, dvs. 5850,- kroner i året.
  • Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kr pr time, dvs. 7800 kroner
  • Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og lavere lønn enn industriarbeideren: 1 kr i tillegg.
  • Oppgjøret omfatter rundt 185 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter.
  • Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn: 544 700 kr (gjennomsnitt i 2022)
  • Ramme for oppgjøret: 5,2 % (overheng: 1,4 %, tarifftillegg: 2,1 %, glidning: 1,7 %)
Kilde: LO

Streiken ble avsluttet torsdag og LO ba folk gå tilbake på jobb fredag klokken 06.00. Enigheten ble presentert hos Riksmekleren torsdag ettermiddag.

– Mener vi har klart å finne rett balanse

Etter fire dager med streik ble NHO og LO enige. Hovedkravet fra LO var økt kjøpekraft for sine medlemmer. Partene ble ikke enige forrige helg, og dermed ble 25.000 tatt ut i storstreik, blant annet i fiskekasseprodusenten Bewi og Nofima. Flere ferjesamband ble også påvirket av streiken.

– Det er bra for bedriftene at vi endelig har en løsning. En unødvendig streik er over, og vi har avverget ytterligere konsekvenser for både bedriftene, arbeidsplassene og samfunnet. Nå kan vi legge frem en løsning som i sum er akseptabel, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO på arbeidsgiverorganisasjonen sine nettsider.

Ole Erik Almlid, administrerende direktør NHO. Foto: Moment Studio

NHO skriver at løsninger ble fremforhandlet i direkte dialog mellom LO og NHO gjennom det siste døgnet før streiken ble avsluttet torsdag, at samtalene har vært konstruktive og at det viser hvordan begge parter har tatt ansvar i en krevende situasjon.

– Partene er blitt enige om et lønnsoppgjør hvor en større andel enn normalt av lønnsveksten gis sentralt. Da vil det bli en mindre andel igjen til de lokale oppgjørene enn det som er vanlig. Bakgrunnen for denne fordelingen er den spesielle situasjonen vi står i, og jeg mener vi har klart å finne rett balanse i denne situasjonen, sier Almlid.

NHO-sjefen sier at rammen for oppgjøret blir en krevende kostnadsøkning for mange bedrifter som allerede sliter økonomisk.

– Samtidig er kostandene ved en langvarig streik enorme, og det hadde blitt enda verre med den varslede opptrappingen fredag, sier Almlid.