Liv Monica Stubholt er valgt inn i styret hos Gigante Salmon, skriver selskapet i en pressemelding. Stubholt er partner i Advokatfirmaet Selmer AS og leder firmaets bærekraftsgruppe. Hun har også vært næringslivsleder i flere selskaper i Aker, herunder konserndirektør i offshoreverftet Kværner ASA og konsernsjef i hvitfiskselskapet Aker Seafoods ASA, samt innehatt styreverv i flere børsnoterte selskaper.

– Det er spennende å bli med i Gigante Salmon i den fasen selskapet er i nå. Oppdrettsnæringen står overfor utfordringer som vil bringe mer aktivitet både lenger ut i havet og på land. Det er særlig interessant å være med på utbyggingen av oppdrettsanlegget i Rødøy som blir det første i sitt slag og å følge selskapet videre i driftsfase og nye prosjekter, sier Stubholt.

Tidligere statssekretær

Stubholt har vist et stort engasjement for sjømatnæringen gjennom mer enn 20 år både som advokat og som tidligere næringslivsleder og politiker, skriver Gigante Salmon i pressemeldingen.

I 2005–2007 var hun statssekretær i Utenriksdepartementet og senere i Olje- og energidepartementet og med ansvar for nordområdene i begge departement.

– Hun vil bidra på mange områder, men jeg vil spesielt trekke frem hennes engasjement for helse, miljø og fiskevelferd. Dette fokuset er viktig for oss og Liv Monica kommer til å hjelpe oss å holde fokus og systematisere denne innsatsen, sier styreleder Eirik Sørgård i pressemeldingen.

Sørgård er spesielt glad for å få inn hennes fagkompetanse på bærekraft og ESG (miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold):

– Vi ønsker å sette bærekraft høyt i alt vi gjør, og da er det svært gledelig å få en kapasitet som Liv Monica Stubholt med på laget, sier Sørgård.

Styret i Gigante Salmon består foruten Liv Monica Stubholt av styreleder Eirik Sørgård, Kjell Lorentsen og Kristin Ingebrigtsen.

Gigante Salmon AS jobber med landbasert lakseoppdrett, og det heleide datterselskapet Gigante Salmon Rødøy AS bygger nå et landbasert oppdrettsanlegg i Rødøy kommune på Helgeland. Gigante Salmon Rødøy AS har tillatelse til å produsere 13.731 MTB, og produksjonen er planlagt startet andre halvdel av 2023.