– Når du kjem flygande inn til Bergen ser du sirkel på sirkel, så det var kult å endeleg få sjå dei på kloss hald.

Det seier student Amanda Christensen Brusletta (23). Ho var ein av rundt 20 studentar frå ulike fagretningar som tysdag blei med Sjømat Norge og Springbrettet på rib-tur ut til anlegget Rongøy, i Øygarden utanfor Bergen, der Lerøy har visingskonsesjon.

Studentane tok rib-vegen til fôrflåta og anlegget Rongøy i Øygarden utanfor Bergen. Foto: Vilde Ferah Molven

– Veldig spennande

Brusletta, som sjølv også er med i Springbrettet, fortel det er første gong ho er ute på eit oppdrettsanlegg:

– Det har vore veldig spennande, seier ho engasjert.

Ho studerer samanliknande politikk, men utelukkar ikkje at nettopp sjømatnæringa kan vere ein framtidig arbeidsplass.

Brusletta og medstudentane hennar er ivrige når dei studerer livet i merden. Foto: Vilde Ferah Molven

Ho synest det er fint at næringa er open for tverrfaglege studentar.

– Samfunnsvitskap er jo absolutt relevant for næringa, for eksempel i form av politikk og formidling, seier ho.

Medan vi står på merdkanten og ser ut over fisken som hoppar, spør vi Brusletta kva ho synest har vore ekstra interessant å lære om så langt.

– Det å lære meir om konsekvensane for klima, og at løysingane i havbruk heile tida må forbetrast. Og det krev jo meir og meir kunnskap, seier ho.

Studentane lyttar konsentrerte medan formidlar Øyvind Reinshol fortel om straumanlegget på fôrflåta. Foto: Vilde Ferah Molven

Straumanlegg og kroppstemperatur

– Kva er fiskefôr laga av? spør formidlar Øyvind Reinshol studentane.

Måten fôret blir produsert er berre eitt av mange tema Reinshol rekk innom på den korte men effektive turen til studentane på anlegget i Øygarden.

Han rekk også innom alt frå straumanlegget, kroppstemperaturen til fisken, vassbasert fôr – og reinsefisk.

Han fortel at anlegget Rongøy har vore i drift sidan byrjinga av 80-talet, der det er Fiskerimuseet som har ansvaret for formidlinga.

Formidlar Øyvind Reinshol viser fram rekene som blir blanda i fôret til reinsefisken. Foto: Vilde Ferah Molven

Vil inspirere studentane

Turen ut til anlegget er del av det dagslange arrangementet «Den store blå festen», som i tillegg byr på omvising på visingssenteret StoreBlå og føredrag om sjømatnæringa.

– Kvifor arrangerer de dette? spør IntraFish Henrik Wiedswang Horjen, som er kommunikasjonsleiar i Sjømat Norge.

– Vi hadde eit liknande arrangement i lag med Springbrettet i 2021 som det var stor interesse for. Det var mange som synest det var spennande, så det var Springbrettet som lurte på om vi kunne ha noko tilsvarande i år også, fortel Horjen.

Han seier det er ei god moglegheit til å spreie info om sjømatnæringa.

– Vi får sett opp ein møteplass der vi kan gi studentane inspirasjon til kva moglegheiter som finst, seier han.

– Interessant å lære om fôr

– Det er kjekt å få sjå all fisken – og dimensjonen på anlegget og korleis det er organisert.

Studentane Alexandra Strand, Madelen Nordin og Celine Lepsøe seier det har vore ein lærerik dag. Foto: Vilde Ferah Molven

Det seier Alexandra Strand (22), som studerer forretningsliv og juss. Det synest også Celine Lepsøe (21) som studerer økonomi og administrasjon og Madelen Nordin (21), som studerer international management.

Heller ingen av dei tre har vore på eit oppdrettsanlegg før.

– Det var interessant å lære meir om fôringa, seier Nordin.

– Ja, og alt arbeidet som ligg bak, legg Strand til.

Studentane var heldige med vêret. Foto: Vilde Ferah Molven

Skriv master om semilukka

Til skilnad frå dei andre studentane IntraFish snakkar med denne dagen, har Per Gunnar Hallan (25) vore på eit oppdrettsanlegg før. Han er nemleg havbruksstudent, og jobbar for tida med masteroppgåva som han skriv for Mowi.

Havbruksstudent Per Gunnar Hallan. Foto: Vilde Ferah Molven

– Eg skriv om semilukka anlegg, der eg samanliknar to typar, fortel han.

Hallan seier han ville vere med på dagens arrangement for å komme enno tettare på aktørane. I tillegg er han, som så mange andre, interessert i trainee-opplegget til Lerøy.

– Og så er eg nysgjerrig på kva PwC fortel seinare i dag, om korleis dei jobbar med næringa, seier han.

– Kvifor valde du havbruksstudium?

– Det er heilt tilfeldig, eg hadde ikkje noko spesiell tilknyting til næringa før eg byrja å studere. Men eg synest det er ei spennande og viktig industri i Noreg. Eg angrar ikkje, smiler han.