Generalforsamlingen i Brønnbåteiernes Forening har vedtatt at styret utvides med ett styremedlem, skriver foreningen i en pressemelding.

Årets generalforsamling ble arrangert digitalt. Både styreleder Tanja Hoel, styremedlem Hans Bakke (fra Seistar), og styremedlem Børge Lorentzsen (Norsk Fisketransport) ble gjenvalgt. I tillegg valgte generalforsamlingen å utvide styret med ett medlem.

Tidligere vara Helge Ervik fra Rostein AS ble så valgt inn som styremedlem de neste to årene.

– Jeg takker for tilliten til å fortsette som styreleder i dette spennende segmentet. Styret arbeider kontinuerlig med de mange problemstillingene og muligheten for brønnbåtnæringen. Å få inn ekstra krefter er veldig nyttig i denne sammenheng. Helge har videre også vært varamedlem i styret, og bidratt i diskusjoner internt som en faglig sterk ressurs, sier styreleder Tanja Hoel i en kommentar.

– Takker for tilliten

Ervik er til daglig ansatt som HSEQ manager i Rostein, og har et stort fokus på biologi og den operasjonelle driften i rederiet.

– Brønnbåtnæringen er en viktig næring som er i stor utvikling. Jeg takker for tilliten og gleder med til videre arbeid, sier Helge Ervik.

Ettersom Helge Ervik opprinnelig var satt opp som vara ved årets valg, besluttet generalforsamlingen videre å utsette valg av ny vara til neste års generalforsamling.

Styret i Brønnbåteiernes Forening består nå av Tanja Hoel (styreleder) og Helge Ervik, Hans Bakke, samt Børge Lorentzsen som styremedlemmer. Varamedlem i styret er Linn Holmen fra Frøy Rederi.

Kontinuitet i Kystrederienes styre

Kystrederiene gjennomførte 9. juni generalforsamling og valg av styremedlemmer.

Etter valget er det klart at styret fortsetter som før; alle styremedlemmer som var på valg ble gjenvalgt. Dette er både styreleder i Kystrederiene, Oskar Grimstad, og administrerende direktør Tor Arne Borge, svært fornøyde med, skriver Kystrederiene i en pressemelding.

– Styremedlemmene i Kystrederiene har alle en unik kompetanse og erfaring innenfor sine områder, og gjenvalget sikrer med dette kontinuitet i en krevende tid, uttaler styreleder i Kystrederiene, Oskar Grimstad.

– Vi er svært fornøyde med en fortsatt høy kvinneandel i styret, i en maritim sektor som tradisjonelt sett er svært mannsdominert, legger han til i pressemeldingen.

Styret i Kystrederiene:

Styreleder: Oskar Grimstad (gjenvalgt)

Styremedlem Stykkgods og Container: Nils Tore Melingen, Bio Feeder AS (ikke på valg) Vara: Trygve Holm, Gull Shipping (ikke på valg)

Styremedlem Bulk: Mary-Ann Mostraum, Roslagen Shipping (ikke på valg) Vara: Hans Eivind Einarsen, Sveholmen Shipping AS (ikke på valg)

Styremedlem Tank: Steinar Uggedal, Øytank Shipping (ikke på valg) Vara: Steinar Grøntvedt, Grøntvedt Shipping AS (ikke på valg)

Styremedlem Brønnbåt: Tanja Hoel (ikke på valg) Vara: Børge Lorentzsen, Norsk Fisketransport (gjenvalgt)

Styremedlem Passasjer: Britt Eli Olsen, Charter i Nord AS (ikke på valg) Vara: Kåre Molvær, Cruise Service AS (ikke på valg)

Styremedlem Multifunksjon/Service: Vidar Eidsvaag, Eidsvaag (gjenvalgt) Vara: Kim Rune Bøe, Norsk Fisketransport AS (gjenvalgt)

Styremedlem Spesialfartøy: Jan Paulsen, Seaworks (gjenvalgt) Vara: Jetmund Runde, Asper Norway AS (gjenvalgt)