Svanøy Havbruk produserer regnbueørret på tre lokaliteter i Kinn kommune, og har ansatt Solveig Willis som FOU- og stamfiskansvarlig.

– Vi holder på med mye spennende innen utviklingsarbeid på ørretproduksjon. Med flere FOU-prosjekter på trappene, samt viktig pågående stamfiskarbeid, har vi sett behov for noen som kan ha fullt fokus på dette området. Vi er derfor glade for å få Solveig med på laget, sier daglig leder Ove Inge Vågen i en pressemelding.

Willis er utdannet ved Høgskulen i Sogndal, og kommer fra stillingen som kvalitets- og HMS- ansvarlig hos EVOY AS. Hun har lang erfaring fra praktisk og administrativ drift av anlegg, kvalitetsledelse, salg og innkjøp. Willis har også vært driftsleder for settefisk- og stamfiskanlegget på Svanøy i en lengre periode, under tidligere eiere.

Willis startet i stillingen 1. august.

– For meg er ringen sluttet. Jeg har hatt noen givende år hos konsulent- og leverandørindustrien til oppdrettsnæringen. Nå var det på tide å komme tilbake og jobbe nærmere merdkanten, og med fokus på fisken. Svanøy Havbruk er et innovativt selskap, og jeg har med spenning fulgt med på utviklingen i selskapet. Jeg gleder meg veldig til å være med å bidra til å utvikle selskapet videre, og samtidig prøve nye oppgaver og utfordringer, sier Willis i pressemeldingen.