Tanja Hoel er valgt inn som nytt uavhengig styremedlem i Biomega Group, skriver selskapet i en pressemelding.

Hoel er bosatt i Bergen og har mer enn 20 års fartstid fra havbruksnæringen i Norge og internasjonalt. Hun jobber som direktør for Hatch Blue Norway, et investerings- og rådgivingsselskap for den globale havbruksnæringen.

– Jeg ser frem til å bidra til Biomega Group sin neste vekstfase. Biomega har en viktig bærekraftsrolle ovenfor havbruksnæringen, med gjenbruk av høykvalitetsråstoff til nye verdiøkende produkter og markeder. Jeg ser frem til å videreutvikle Biomega som en integrert del av næringens bærekraftsmål, uttaler Hoel i pressemeldingen.

Hoel erstatter Liv Monica Stubholt, partner i Selmer, som har vært en uavhengig direktør og styremedlem i Biomega Group siden 2017.

Biomega gjenbruker råvarer fra laks som blir videre prosessert til ernærings- og dyrefôringredienser gjennom bioraffinering. Selskapet åpnet nylig et bioraffineri i Hirtshals.