– Jeg fikk spørsmål fra Nordea om jeg kunne tenke meg en rolle som ansvarlig på sjømat innen corporate finance. Det ble fristende, og da får jeg brukt nettverket mitt både innen sjømat og kapitalmarkedet på en god måte, noe jeg vil trives godt med, sier Giskeødegård.

I januar startet han i den nye jobben, som består i å bistå store selskap med kapitalinnhenting, børsnoteringer, oppkjøp og lignende.

– Jeg er utrolig motivert, og vet hva jeg går til. Jeg har et stort nettverk etter å ha jobbet med bransjen i mer enn 25 år, sier han.

Skulle produsere laks på land

Kolbjørn Giskeødegård var i en årrekke en av Norges mest profilerte aksjeanalytikere i sjømatnæringen, og vant også flere kåringer. Sommeren 2020 sluttet han i Nordea for å bli gründer og finansdirektør i oppstartsselskapet Columbi Salmon.

– Jeg er i en fase i livet hvor en gjerne har et vindu for endringer. Om jeg ikke hadde vært trygg på medgründere og konseptet, hadde jeg neppe tatt dette spranget, sa Giskeødegård til DN den gangen.

Sammen med sin tidligere sjef fra Nordea, Anders Hagen, og lakseoppdretter Ivar Refsnes fra Trøndelag skulle de starte med lakseoppdrett på land, ved Oostende i Belgia. Så langt har ikke selskapet fått endelige tillatelser til å bygge anlegget i Belgia, og jobber parallelt med å få i gang grønnsakproduksjon i Trøndelag.

– Har du mistet troen på landbasert lakseoppdrett?

– Absolutt ikke, og makrobetingelsene ser om mulig enda bedre ut nå enn tidligere. Lakseprisene er på et nivå vi trodde var utenkelig bare for få år siden. I tillegg har vi sett at distribusjon av mat kan være utfordrende, og at det ikke er en ulempe å ha lokal produksjon, sier Giskeødegård.

Så langt produseres kun en marginal andel av verdens oppdrettslaks på land.

– Vi ser at det er flere selskaper som har lovende drift, og det er grunn til å tro at flere knekker koden, sier Giskeødegård, som venter vekst i landbasert lakseproduksjon.

I den nye jobben kommer Giskeødegård til å pendle mellom Ålesund og Oslo.

Venter på tillatelser

Administrerende direktør Anders Hagen i Columbi Salmon sier at de er lei seg for at Giskeødegård går tilbake til Nordea.

– Kolbjørn har vært en viktig del av utviklingen av Columbi, og hans tankegods lever videre med oss, sier Hagen.

Selskapet har inngått avtaler med Salmar om å få bruke avløpsvann fra deres nye settefiskanlegg utenfor Steinkjer i Trøndelag til produksjon av grønnsaker. Vannet inneholder mye næringssalter, både laksebæsj og fôrrester, som brukes som gjødsel. Målet er å starte byggingen av dette anlegget i løpet av året.

Administrerende direktør Anders Hagen i Columbi Salmon. Foto: Javad Parsa

Samtidig venter selskapet på at alle klagemuligheter for produksjonstillatelsene i Belgia skal løpe ut.

– Miljøvernere påklaget tillatelsene våre, men klagen ble avvist. Så var det enda en mulighet til å kreve en ny behandling av saken, som de benyttet seg av. Svaret på denne siste klagemuligheten kan komme når som helst i løpet av de neste 18 månedene. Når det er på plass, skal vi oppkapitalisere selskapet og starte byggingen, sier Hagen.

Det har allerede avtaler med ulike leverandører for bygging av anlegget som kan få en årlig produksjonskapasitet på inntil 15.000 tonn laks. Parallelt med dette ser selskapet på en rekke andre områder i Europa hvor det kan være aktuelt å bygge landbaserte lakseanlegg, ifølge Hagen.

Refsnes-familien fra Trøndelag er største eier av Columbi Salmon med rundt 50 prosent, mens Gustav Witzøe, Johan H. Andresen (Ferd) og ledelsen er blant de andre eierne. Giskeødegård har også en liten aksjepost, ifølge aksjonærregisteret hos Proff.no.