(Saken er oppdatert med svar fra Mowi klokken 10:23 og klokken 13:35 med ytterligere kritikk fra tillitsvalgte, samt klokken 13:49 med flere kommentarer fra ordfører i Kvæanangen)

Hovedtillitsvalgt i Mowi Nord, Fellesforbundet og ordfører mener det er galt å flytte arbeidsplasser fra distriktene og til en større by.

– Det er jo her ute i distriktene at verdiskapingen skjer. Verdens største oppdrettsselskap får lov til å beslaglegge våre havarealer, og så tar de arbeidsplassene fra oss. Dette er en dårlig kontrakt.