Onsdag kveld ble Fellesforbundet og Sjømat Norge enige om Havbruksoverenskomsten. I kroner og øre innebærer enigheten blant annet:

  • Et generelt tillegg på fire kroner
  • En økning av minstelønnssatsene med åtte kroner
  • En økning av fagbrevtillegget med tre kroner
  • Overenskomsten øvrige satser justeres med cirka 4,8 prosent

I tillegg ble partene enige om at reelle, lokale forhandlinger er viktig. I protokollen står det at en betydelig del av tilleggene i dette lønnsoppgjøret forutsettes gitt i de lokale forhandlingene, og at «i tillegg til det sentrale tillegget er et betydelig lokalt tillegg avgjørende for å sikre lønnsutvikling i denne bransjen».