Begge går inn i et utvidet team som arbeider med teknisk kundeservice for oppdretterne, skriver selskapet i en pressemelding torsdag.

– Teknologi blir stadig viktigere i lakseoppdrett. MSD Animal Health lanserer snart andre versjon av den automatiske lusetelleren Falcon, og etter en rekke oppkjøp av ledende teknologileverandører som VAKI, har vi nå en betydelig produktportefølje også utenom legemidler. Derfor styrker vi teamet innen teknisk kundeservice, uttaler veterinær Lene Høgset, leder for Teknisk Team.

Tore Bjørset er utdannet skipselektriker og har de siste 15 årene jobbet som løfteteknisk inspektør i kranbransjen offshore. I sin jobb som spesialtekniker i MSD Animal Health skal han ha service på fiskehåndteringsutstyr, fisketellere, pumper, sortertingsmaskiner og alt VAKI utstyr. Han vil også arbeide med den automatiske lusetelleren Falcon.

– Jeg gikk fra offshorebransjen til fiskehelse, fordi mat er viktigere enn å jobbe med olje! Jeg er glad for at jeg kom inn teamet her, det består av mange dyktige folk og vi får god faglig støtte fra kolleger i Norge og utlandet, uttaler Tore Bjørset.

Marius Myren er nylig utdannet marinteknisk ingeniør fra Høgskolen på Vestlandet. Fra sommeren 2019 til desember 2021 arbeidet han for Lerøy Sjøtroll. Han har tilbragt mye tid på matfiskanlegg hvor VAKIs produkter er i daglig bruk.

– Jeg brenner for fiskevelferd. Det er viktig å vise fokus på fiskevelferd i alle ledd, det er en av grunnpilarene i det vi holder på med. Jeg fikk en god introduksjon til bransjen av Lerøy, og så langt har jeg et meget godt inntrykk av MSD Animal Health med hyggelige og dyktige kolleger, uttaler Marius Myren.