Den skal brukes på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune, hvor selskapet som kjent bygger landbaserte oppdrettsanlegg for tiden.

– Godt utprøvd teknologi og gode arbeidsforhold for de ansatte var viktige kriterier da vi la inn bestillingen, uttaler administrerende direktør i Gigante Salmon, Helge Albertsen, i en pressemelding i forbindelse med overleveringen fra produsenten Endúr Sjøsterk.

Torsdag denne uken ankom flåten stedet hvor den skal i bruk. Der skal den fungere som operasjonssentral, kontroll, fôrlager og boplass for ansatte på det landbaserte anlegget som skal stå helt ferdig i juni 2024.

GIGANTE SALMON
  • Bygger et landbasert oppdrettsanlegg for laks på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune i regionen Helgeland i Nordland
  • Den første fisken vil være klar for markedet fra slutten av 2024
  • Det dreier seg om et gjennomstrømmingsanlegg, som henter sjø fra 20 meters dyp
  • Det hindrer påslag av lakselus. Anlegget er rømningssikkert.
  • Utslippene blir langt mindre enn i konvensjonelt sjøoppdrett, fordi mer enn halvparten av slammet samles opp og selges til andre industrielle formål
  • Kjell Lorentsen og Gigante-konsernet er største eier i selskapet som også er notert ved Euronext Growth
  • Selskapet har tillatelse til å produsere 13.731 tonn MTB, noe som utgjør opp mot 20.000 tonn laks (rund vekt) per år

Kilde: Gigante Salmon

Koster å bygge

Flåten har en prislappen på rundt 40 millioner kroner går det fram av meldingen fra Salten Aqua, hvor Gigante Havbruk er en av medeierne.

Fôrflåten skal etter planen ligge fortøyd til Rosøya og skal kobles til landstrøm ved hjelp av sjøkabel. Første fisk er planlagt levert i anlegget ved utgangen av september, og flåten skal da være i full drift.

Transporten nordover med slepebåt fra Endúr Sjøsterk i Bergen tok omtrent en uke.

Ny fôrflåte ankom Rødøy kommune i Nordland denne uken. Foto: Gigante Salmon

-Flåten er riktig produkt for oss. Istedenfor å bygge flere bygg på Lille Indre Rosøy, får vi nå en flåte som er mobil, og kan tilpasses utviklingen fremover. Øya er i tillegg ikke regulert til å etablere større bygg, så det gjorde valget lettere med å ha en fôrflåte som base, uttaler Albertsen videre i meldingen.

– Vi er veldig takknemlige for oppdraget. Vi har levert 108 flåter til nå, og vi er stolte over å kunne levere denne flåten, uttaler Bid and Project Manager i Endúr Sjøsterk, Frode Johansen, i samme melding.

Fôrflåten er bygget på selskapets verft på Stamsneset utenfor Bergen. Selskapet er en del av det norske industrikonsernet Endúr ASA.

Maskinist Marianne Jensen på dekket til den nye fôrflåten. Foto: Gigante Salmon

Skal jobbe turnus

De som skal har arbeidsplassen sin om bord på den nye flåten skal gi i turnus. Av meldingen går det fram at det er planlagt en turnusordning bestående av en tekniker, en elektriker, to røktere og en skiftleder.

-Vi har fått på plass alle vi trenger for å ta imot første fisk i høst. Vi har ansatt fastboende på Rødøy, fra nærområdet og noen som skal pendle fra fastlandet. Dette er dyktige medarbeidere som allerede gjør en utmerket jobb, sier Albertsen i meldingen.

De ansatte bor om bord i fôrflåten mens de er i turnus og flåten vil ligge fortøyd utenfor landanlegget.

Slik så det ut da fôrflåten ble slept på plass. Ferden fra Bergen til Rødøy tok om lag en uke. Foto: Gigante Salmon