Paul Birger Torgnes ble på Sjømat Norges generalforsamling i dag gjenvalgt som styreleder i bransjeorganisasjonen. Guri Lerøy Riple og Tor Anders Elvegård er nye representanter inn i styret.

– Veldig motivert

– Jeg vil takke for tilliten og takke for innsatsen til Atle Eide og Odd Strøm som går ut av styret. Jeg er veldig motivert for den kommende perioden, og gleder meg over alle mulighetene vi har i sjømatnæringen for å gjøre en forskjell, sa Torgnes.

Han viste til at det er et urolig verdensbilde vi står overfor, men at vi likevel ser at sjømatnæringen står sterkt i krevende tider.

- Det skal vi fortsette med, og vi skal også jobbe hardt for å ta ytterligere tak for å at sjømatnæringen skal bli den vinnernæringen både når det gjelder sjømat som samfunnsaktør og for å lede an i det grønne skiftet, sa Torgnes.

Inger-Marie Sperre tok gjenvalg, og ble valgt inn som 1. nestleder, mens Tor Anders Elvegård som var på nyvalg, ble valgt inn som 2. nestleder i styret.

Her er de øvrige styrerepresentantene:

  • Line Ellingsen, Ellingsen Seafood AS (2021) – gjenvalg
  • Guri Lerøy Riple, Marine Constructions AS – nyvalg
  • Kristine Hartmann, Salmar Aker Ocean AS (2020) – gjenvalg
  • Øyvind Oaland, Mowi ASA (2021) – gjenvalg
  • Stig Nilsen, Lerøy Seafood Group ASA (2017) – gjenvalg
  • Rita Karlsen, Brødrene Karlsen AS (2021) – gjenvalg
  • Gunnar Haagensen, Jangaard Export AS (2021) – gjenvalg

IntraFish følger årskonferansen til Sjømat Norge i Bodø.