Hver måned blir det skrevet saker eller sendt ut pressemeldinger om jobbskifter i ulike deler av næringen. Listen for september finner du her.

Mandag forrige uke sendte Salmar ut pressemelding om at konsernsjef Linda Aase har gått av etter under et halvår i jobben.

– Salmar har et fantastisk team og er godt rustet for den videre reisen, men det riktige for selskapet var at jeg trer til siden. Jeg har ikke anledning til å gå inn på detaljene for min beslutning, utover å si at det ikke har noe med grunnrentesaken å gjøre.