Ble 2023 slik du hadde forventet? Arbeidstakernes hovedmål for det nye året vil fortsatt være fleksibilitet på arbeidsplassen.

Arbeidslivskommentar

Kathleen Offman Mathisen er en av Intrafish sine faste gjesteskribenter på feltet arbeidsliv. Hun er HR-sjef i Grieg Seafood.

I tillegg til Mathisen bidrar senioradvokat Marte Solberg i Advokatfirmaet Haavind og advokat Tor Olav Carlsen, nestleder av arbeidslivsgruppen i Advokatfirmaet Bahr -som skribenter hos Intrafish.

Vi har alle blitt påvirket av inflasjon, på en eller annen måte. Selskapene har gjort en større innsats for å omfavne grønnere initiativer i et forsøk på å imøtekomme forventningene til egne ansatte og kunder. Året 2023 er over. Hva blir så de nye arbeidslivstrendene i 2024 og hva skiller de fra 2023?

Regenerativ AI og andre teknologier kommer fundamentalt til å endre måten vi arbeider på. Dersom du var en av de som forsøkte å pushe tilbake den digitale transformasjonen i 2023 vil du ikke lykkes like godt med det i 2024. Demografi og de fleksible arbeidsordninger vil endre seg noe som medfører både utfordringer og muligheter for både ansatte og selskaper.

Trend 1: Innføring av fire-dagers arbeidsuke – vil det bli en trend i Norge fremover?

En merkbar trend som dukket opp i utlandet i 2023 er den økende aksepten av fire-dagers arbeidsuker. Avviket fra den tradisjonelle fem-dagers modellen reflekterer en endring i bedriftens tankesett, der man har større fokus på ansattes trivsel og produktivitet.

Studier utført viser at denne tilnærmingen ikke bare reduserer risikoen for utbrenthet, men også øker jobbtilfredshet og generell effektivitet. Det som er interessant er at 20 % av selskapene i USA allerede har iverksatt modellen, og at 41% vurderer å iverksette fire dagers uke. I en tid der vi må prioritere mental helse og redusering av utbrenthet kan vi stille spørsmål om vi også burde gå over til en slik modell.

Argumentene for å ikke gjøre det er mange, derimot at vi ikke har nok arbeidskraft til å drifte landet, og at alle som kan jobbe bør jobbe og at vi bør stå til pensjonsalderen som et minimum. Det som uansett er med slike trender, er at det på et eller annet tidspunkt blir en del av vår hverdag enten vi liker det eller ikke. Det kan jo også være at det vil være enklere å introdusere det i noen yrkesgrupper/næringer enn andre. Innovative arbeidstidsordninger kommer til å bli mer vanlig de neste årene.

Trend 2: Den hybride arbeidsmodellen dominerer fremdeles

I 2024, vil den hybride arbeidsmodellen fortsette å være den foretrukne arbeidsmåten. Det å finne en god balanse mellom arbeid og et sosialt liv for ansatte samtidig som at man har en organisatorisk tilknytning til selskapet man jobber for blir desto viktigere. Spesielt dersom målet er å beholde ansatte på lengre sikt.

En svensk studie bekrefter også at vi er mer produktive utenfor kontorets fire vegger og at sannsynligheten til at vi slutter minsker ved at man har en fleksibel arbeidsmodell og kan velge selv. Utfordringen ved en hybrid arbeidsmodell er at den ikke passer for alle yrkesgrupper eller roller man har i et selskap. Imidlertid er suksessen til denne den hybride arbeidsmodellen avhengig av strategiske investeringer i teknologi og utstyr.

Det utvikles blant annet kunstig intelligens for bedre fôring og større fisk. Noe eksempelvis selskapet Spillfree har bidratt til. Foto: Spillfree

Trend 3: AI endrer måten vi jobber på

Arbeidslivet vil i 2024 gjennomgå en betydelig transformasjon, takket være kunstig intelligens - AI. Bortsett fra å påvirke fysiske roller, omformer nå AI måten personer med kunnskapsbaserte jobber arbeider på. Automatisering av rutinemessige oppgaver frigjør tid til at ansatte kan fokusere mer på kreative og meningsfulle oppgaver.

Denne endringen utvides også til AI-assistert beslutningstaking, som gjør at selskaper kan ta beslutninger raskere og mer nøyaktig. Det vil bli en økende aksept om bruken av AI i 2024, noe som signaliserer at den store skepsisen mot smarte teknologier blir mindre.

Trend 4: Større krav og etterspørsel etter bærekraftige initiativer vil tvinge selskaper til å handle for å ivareta planeten

Har du allerede iverksatt en god og tydelig bærekraftstrategi? Slik vi beveger oss mot en grønnere fremtid, vil selskaper som sakker akterut å gå i denne retningen bli holdt ansvarlige. I 2024 vil standarden for bærekraft intensivere og arbeidslivet vil ta dette innover seg i enda større grad, og implementere en mer miljøvennlig forretningsmodell som hensyntar hele verdikjeden. Dette inkluderer reduksjon av avfall, bruk av fornybar energi, investering i sirkulærøkonomi og bruk av bærekraftige materialer og teknologier. Som selskaper i havbruk må vi utvikle flere grønne initiativer som fremmer klimamålene og planeten vår. I tillegg er strategier for å redusere karbonavtrykk et viktig verktøy i bærekrafts arbeidet.

Trend 5: Viktigheten av opplæring og omskolering av ansatte

Viktigheten av å gi de ansatte muligheten til å lære nye ferdigheter og holde seg faglig oppdater er ikke er noe nytt, men i 2024 må upskilling og reskilling være en del av strategien. Selskaper som ønsker, klarer å utnytte potensialet til nye teknologier og kunstig intelligens vil være de som skiller seg ut.

Men dette er umulig hvis de ansatte din ikke vet hvordan de skal ta i bruk ny teknologi. Opplæring av ansatte og investering av ressurser for å hjelpe dem med å holde seg oppdatert vil være avgjørende. Jeg tror også at kompetanseheving vil være en viktig faktor ved årets lønnsoppgjør i havbruk.

Trend 6: Fortsatt fokus på Mangfold, Likestilling og Inkludering (DEI)

Når vi ser inn i 2024, vil DEI (mangfold, likestilling og inkludering) fortsatt være et sentralt tema for selskaper av alle størrelser som ønsker å bidra til rettferdige og inkluderende arbeidsplasser. For å oppnå dette vil måten man rekrutterer på være av stor betydning for underrepresenterte grupper i samfunnet. Tiltak for å sikre at alle ansatte føler seg verdsatt, respektert og styrket er avgjørende.

Mangfold, likestilling og inkludering vil fortsatt ha sitt naturlige fokus som trend i yrekslivet i 2024. Foto: Ole Morten Melgård

Ved å ta i bruk gode opplæringsprogrammer kan vi øke forståelse og bevissthet om DEI. Fremdeles vil jeg slå et slag for at vi må få flere kvinner inn i lederroller i næringen vår – både i oppdrett og leverandørindustrien. Her vil teknologi være viktig, da den vil bidra til å spore fremskritt og måle innvirkningen av iverksatte DEI-initiativer.

Trend 7: «The Big Stay» - i stedet for å slutte så blir ansatte værende lenger

Etter en tid med en mye oppsigelser og omrokkeringer er en ny trend på vei som forventes å transformere arbeidslivet i 2024. Noen av årsakene har jeg allerede nevnt i artikkelen som mer arbeidsfleksibilitet, initiativer for bærekraft, DEI, læringsmuligheter og tid for meningsfulle oppgaver takket være AI og teknologier forventes å forbedre hele ansattopplevelsen. Videre kommer vi ikke bort fra at vår nåværende politiske og økonomiske kontekst tvinger folk til å prioritere stabilitet og sikkerhet. Derfor bør vi lansere en rekke programmer som tar sikte på å beholde ansatte, det vi også kaller for retention. Slike programmer inkluderer muligheter for faglig vekst, fleksible arbeidsordninger og forbedret «worklife balance».

Jeg håper denne artikkelen gir litt innsikt i hva vi kan forvente i 2024 og hvilke trender som vil påvirke oss fremover. Noen av trendene jeg har nevnt, som hybride arbeidspraksiser samt DEI- og bærekrafts initiativer, er ikke nye, men vil bli enda viktigere enn før. Dessuten, mens selskaper var usikre på påvirkningen av generativ AI i arbeidslivet, er det ingen tvil om at disse teknologiene vil omforme måten vi arbeider på i 2024.