Det går fram av en pressemelding fra Stiim.

Danielsen startet i Blue Planet i 2015 og var med på å etablere og bygge opp Blue Planet Academy. I februar 2020 gikk hun fra jobben som daglig leder i Blueplanet Academy til stillingen som statssekretær for fiskeri- og sjømatministeren i Nærings- og fiskeridepartementet.

Danielsen fikk ikke tiltre før 15. februar og fikk saksforbud i seks utover det. Den tidligere statssekretæren klaget på vedtaket, men fikk ikke medhold.

Nå er Danielsen kommersiell direktør i Blueplanet Academy med ansvar for marked og utvikling, og blir altså ny klyngeleder i Stiim Aqua Cluster fra midten av august.

– Med sine 25 års erfaring fra havbruksnæringen og som statssekretær i Nærings og Fiskeridepartementet vil Trine Danielsen tilføre verdifull erfaring og kompetanse til klyngen, uttaler daglig leder i Blue Planet AS, Eivind Helland, i meldingen.

Andreas Heskestad, som har ledet Stiim Aqua Cluster siden 2018, går over i stilling som leder for forretningsutvikling og rådgivning i selskapet.

Stiim Aqua Cluster består av nær 180 medlemsbedrifter fra hele verdikjeden i havbruksnæringen, og har status som Arena Pro-klynge i Innovasjon Norges program Norwegian Innovation Clusters.