Det går fram en en melding Fiskeridirektoratet har lagt ut på sin nettside.

En utredningsgruppe for omstilling av Fiskeridirektoratet opprettet ble oppdrettet i begynnelsen av 2021, under ledelse av Ingelin Killengreen. I tillegg hadde gruppen tre øvrige deltakere fra direktoratet. Hvem dette er går ikke fram av meldingen.

Gruppen leverte sin rapport 1. november. Der foreslås det å funksjonsorganisere Fiskeridirektoratet i landsdekkende divisjoner for forvaltning og kontroll/tilsyn.

Økt effektivitet

– Rapporten peker på at vi kan få en mer effektiv organisering av forvaltningsarbeidet og av kontroll- og tilsynsvirksomheten vår ved å organisere oss i to landsdekkende divisjoner. En slik løsning sørger for at vi fortsatt er tilstede langs kysten der næringene er, uttaler fiskeridirektør Per Sandberg, som er fiskeridirektør inntil Frank Bakke-Jensen tiltrer 1. desember.

Per Sandberg Foto: Lena Knutli

Av meldingen går det videre fram at det også er foreslått en egen intern, men uavhengig klagesaksavdeling, som vil tilrettelegge for mer omforent klagebehandling.

Krever mer arbeid

- Det vil ta noe tid før eventuell ny organisasjon er «på plass». Dette skyldes flere ting; ny fiskeridirektør skal tiltre, beslutning om ny organisering krever grundig arbeid med plassering av oppgaver og utarbeidelse av nye rutiner og generelt at overgang fra en organisasjon til en annen er arbeidskrevende, uttaler Sandberg videre.

Utredningsgruppen leverte utkast til rapport til intern høring i begynnelsen av september i år. Deretter fikk alle ansatte, avdelinger, seksjoner og foreninger rundt en måned til å komme med tilbakemelding på utkastet vises det til i meldingen.

Utredningsrapporten foreligger derfor i to deler. Del 1 ble produsert til høringsfristen 1. september. Del 2 ble levert 1. november og tar for seg innspillene fra høringsrunden.