Morten Helgesen har takket ja til å begynne å jobbe for Krüger Kaldnesmed, opplyser selskapet i en pressemelding.

Selskapet er spesialister på vannbehandling, og har 20 års erfaring innen utvikling av RAS-teknologi og biologisk ekspertise innen landbasert fiskeoppdrett.

Selskapet skriver at selv om tilgangen på kvalifisert arbeidskraft har vært en stor utfordring for akvakulturnæringen i Norge, så fikk de inn drøye 100 søknader med kvalifiserte kandidater på de to ingeniørstillingene de lyste ut. Helgesen har tidligere jobbet for selskapet, men har den siste tiden jobbet innen bygge- og anleggsbransjen og prosessindustrien.

Krüger Kaldnes
  • Spesialister på vannbehandling og har gjennom 20 år spilt en nøkkelrolle i utvikling RAS-teknologi og biologisk ekspertise innen landbasert fiskeoppdrett.
  • Selskapet har bidratt til å bygge og ferdigstille om lag 20 RAS-anlegg, inkludert de største og mest avanserte i verden.
  • Krüger Kaldnes er én av de største av i alt fem selskaper som driver vannbehandling i Norge.
  • Selskapet hadde inntil 2006 hovedfokus på kommunal vannbehandling, både drikkevann og renovasjon. I dag utgjør akvakultur (hovedsakelig settefisk) rundt 75 prosent av virksomheten, målt i antall ansatte og omsetning.
  • Krüger Kaldnes har 75 ansatte fordelt på hovedkontoret i Sandefjord og avdelingskontor i Drammen. 14 av dem jobber i prosess- og fiskehelseavdelingen.
  • Selskapet hadde i 2019 en omsetning på 329 millioner kroner, og har siden 2007 vært et heleid datterselskap av det globale konsernet Veolia som har hovedkontor i Paris. Bransjen er vannforsyning, avfallshåndtering og energi. Antall ansatte globalt er 318.000 (etter et nylig oppkjøp).

Blir prosjektingeniør

– Jeg tar det som en positiv anerkjennelse av bedriftens utvikling og attraktivitet at tidligere ansatte nå vender tilbake til Krüger Kaldnes, uttaler HR- og kommunikasjonssjef Per Håkon Stenhaug i pressemeldingen.

Ifølge selskapet blir han nå prosjektingeniør og assisterende leder av mekanisk avdeling hos dem.

– Viktige prosjekter

– Jeg ønsket meg tilbake fordi Krüger Kaldnes nå er en veldig fremoverlent bedrift som ser på de ansatte som sin viktigste ressurs. Samtidig har selskapet mange store og viktige prosjekter på gang, forteller Helgesen i pressemeldingen.

– I tillegg opererer de i en internasjonale bransje med store muligheter også for både faglig og personlig utvikling. For meg var det kombinasjonen teknologi og biologi innen landbasert oppdrett som lokket mest, og nå ser jeg virkelig frem til å være med selskapet på det som ser ut til å bli en veldig spennende reise, sier prosjektingeniøren fra Larvik i meldingen.