– Det var et eldgammelt system, med svære bøker og greier. Da vi innførte datamaskiner, var det et kvantesprang.

Mye har skjedd i bransjen i løpet av de 125 årene siden Skretting ble etablert som selskap. I mars skal de feire.

Det var Torgeir Skrettings farfar, som startet bedriften. Han het også Torgeir Skretting (senior), og startet i 1899 det som da het Stavanger Maskin og landbrugsforretning. Selskapet drev opprinnelig med kraftfôr til landbruket. Senere ble den produsent av laksefôr, og fikk navnet Skretting.