Dette har som formål: «Selv, gjennom hel- eller deleide selskaper eller ved samarbeid med andre virksomheter å forestå investeringer i aksjer, obligasjoner, selskapsandeler og andre verdipapirer.»

Digital Collective As ble registrert 3 februar. Selskapet har som formål: «Utvikle og drifte digitale plattformer, produkter og tjenester for informasjonsdeling og annonser, samt annen virksomhet som er nært knyttet til dette.»